فهرست مقالات شماره‌های 78 تا 81 گزارش میراث با امکان دانلود متن کامل مقالات

میراث مکتوب- دوشمارۀ 81-80 از فصل‌نامۀ گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی ـ دورۀ سوم، سال دوم، شمارۀ سوم و چهارم، پاییز ـ زمستان 1396 [انتشار: تابستان 1398]) به تازگی به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل مقالات این دوشماره و نیز دوشمارۀ 79-78 را از طریق لینک‌های زیر دریافت کنند.

 

 

دوشمارۀ 79-78

سرسخن

راه‌هایی به‌سوی ترکستان/ آسیب‌شناسی مقاله‌نویسی، چاپ، تجدید چاپ، نشر و توزیع کتاب (25)

جستار

‌حکم آستانۀ شیخ ابواسحاق کازرونی (826ق) / عمادالدّین شیخ‌الحکمایی

کریم خراسان کیست؟ / سیّد علی میرافضلی

‌زندگینامۀ منظوم عبدالقادر مراغی به قلم خودش؛ معرّفی یک سند، همراه با یادداشتی مقدّماتی / علی فردوسی

‌گزارش برگدال از کشف و استرداد نسخههای خطی مسروقۀ کتابخانۀ سلطنتی / محمدصادق میرزاابوالقاسمی

‌کهنترین نمونههای شناختهشدۀ کاغذ ابری / علی صفری آققلعه

‌حذف حرف عطف و یکی از ساخت‌های نامأنوس دستوری در شعر کهن / مسعود راستیپور

شاهنامۀ فردوسی در بافت عصر غزنوی / آ. سی. اس. پیکاک؛ ترجمه: حمیدرضا حکیمی

‌فارسی یهودی کهن در میانۀ فارسی میانه و فارسی دری کهن؛ بازآزمایی یک فرضیۀ مشهور / لودویگ پاول؛ ترجمه: ستایش دشتی

‌کاتب نسبت خرقۀ شاه نعمتالله ولی در المشیخۀ خاندان حمّوئی یزدی / محمدرضا ابوئی مهریزی

‌برگی از تاریخ (2)؛ معرفیِ نامه‌ای از حسنعلیخان گروسی (امیرنظام) / محمدجواد جدّی

‌پردۀ ماده یا پردۀ باده؟ / یاسر دالوند

‌ثبت کتیبههای حکومتی فرهادمیرزا معتمدالدوله در ولایت کردستان / جواد ددهجانی

‌تیتی و میتی / ایمان منسوب بصیری، حسن زیاری

‌چهارپاره    / علی صفری آققلعه

‌طاق گرّا؛ جاینامی در خسرو و شیرین نظامی / علی کریم‌زاده

نقد و بررسی

‌بررسی انتقادی تصحیح کفایة الطّب حبیش تفلیسی / عرفان چوبینۀ بهروز

چند انتقاد واجب از فصل دوم کتاب ردهشناسی زبانهای ایرانی / سیّد احمدرضا قائم‌مقامی

‌بازچاپ پرتوستان یا مصداقی برای خورشید به گل اندودن / محمدابراهیم ایرجپور

‌نگاهی دوباره به تصحیح خلاصةالاشعار و زبدة الافکار (بخش شیراز و نواحی آن) / مرتضی موسوی

‌ملاحظاتی در فهارس جدید کتابخانۀ ملّی ایران / مصطفی درایتی

‌توضیحاتی دربارۀ دیوان منوچهری بهتصحیح سعید شیری و بازنگری در تصحیح برخی ابیات منوچهری  / راضیه آبادیان

‌چاپی نه درخور متن از متنی نه درخور چاپ! / علی شاپوران

‌از کشفیات در اشعار کسایی تا سرقات از یافتههای ریاحی! / محسن شریفی صَحی

تکملهای بر مقالۀ «کهن‌ترین مکتوب تاریخدار فارسی» / سلمان ساکت

‌تصحیح و بازخوانی عباراتی از جواهرنامۀ نظامی / اکبر حیدریان

‌فهرست نسخ خطّی فارسی کتابخانه و مرکز اطّلاعات آکادمی علوم مجارستان / مژده محمدی

پژوهش‌هایی در باب تحقیق

ریشه شناس چه می کند؟ (3) / سیّد احمدرضا قائم مقامی

ایران در متون و منابع عثمانی (17)

‌زندگی و آثار خورشیدپاشا / نصرالله صالحی

دربارۀ نوشته‌های پیشین

‌دربارۀ «ولادت خواجو به روایت خواجو» / لیلی ورهرام

 

 

دوشمارۀ 81-80

سرسخن

وفیات الاعیان

یادی از گذشتگان

خدمات استاد احسان یارشاطر به معارف ایرانی و اسلامی / محمود امیدسالار

فهرست‌های شاهانِ هخامنشی در آثار بیرونی و ابن‌عبری / احسان یارشاطر؛ ترجمه: نیما جمالی

ایران‌شناسان و ایران‌دوستان غیرایرانی / احسان یارشاطر؛ ترجمه: سید محمدحسین مرعشی

استاد ژیلبر لازار (1920ـ 2018) و تحقیقات او در زبان‌های ایرانی / علی‌اشرف صادقی

خاطراتی از استاد ژیلبر لازار، خدمتگزار راستین زبان فارسی /  ژاله آموزگار

حکایتی به زبان فارسی محلّیِ گیو (منطقۀ بیرجند) / ژیلبر لازار؛ ترجمه: سید محمدحسین مرعشی

ملاحظاتی در باب سبک ترجمه‌های کهن قرآن و کتاب مقدس / ژیلبر لازار؛ ترجمه: ستایش دشتی

شوقی شرقی در قلبی غربی؛ نگاهی کوتاه به زندگی، افکار و آثار لئونارد لویسُن ایران‌شناس و مولاناپژوه آمریکایی / مجد الدین کیوانی

مرگِ تن هدیه‌ست بر اصحاب راز؛ یادمانده‌هایی از لئونارد لویسُن / الوند بهاری

شرح حال و آثار محمد شیرین مغربی / لئونارد لویسُن

جستار

داغ بازآوردن؛ تصحیح یک رباعی سنایی / سید علی میرافضلی

خیام و ترجمۀ تعلیقات ابن‌سینا به پارسی / سید حسین موسویان

از لزومیات ابوالعلاء معرّی به انتخاب ابن‌السید بطلیوسی / علیرضا ذکاوتی قراگوزلو

موقوفات محمودشاه مظفری بر بقعۀ شیخ صفی‌الدین اردبیلی بر پایۀ سند مورخ ۷۴۸ ق / عمادالدین شیخ‌الحکمایی

آگاهی‌هایی تازه از زندگی نجم دایه در نسخه‌ای از تفسیرش، بحر الحقایق، با یادداشتی به خط خود او / علی صفری آق‌قلعه

برگی از تاریخ ۳؛ سواد نامۀ امیرنظام به وکیل‌الملک حاکم کرمان و شکایت از یک کاتب و محرّر / محمدجواد جدّی

نقد و بررسی

مقالات احمد تفضلی / سید احمدرضا قائم‌مقامی

کتاب‌های اوستا: متون مقدّس زرتشتیان / بهمن مرادیان

ایران در متون و منابع عثمانی (18)

آثار نوری ابراهیم / نصرالله صالحی