«تاریخ کتابت قرآن و قرائات» منتشر شد

میراث مکتوب- کتاب تاریخ کتابت قرآن و قرائات (تاریخ قرآن) تألیف محسن رجبی قدسی به تازگی به همت انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.

پیامبر اکرم(ص) همزمان با تعلیم و ترویج قرائت و کتابت قرآن کریم و جمع و تدوین و تنظیم و ترتیب آیات و سوره‌ها در مُصحَف، نظام آموزش قرآن را با هدف فهم و به کارگیری زبان آن بنیان‌­گذاری کردند.

بر اساس زمینه‌های صدور حدیث «نزول قرآن بر هفت حرف»، رسول خدا هم قرائات برآمده از اختلاف‌­های لهجه‌­ای و زبانی مسلمانان را تجویز نمودند، و هم از گسترش تصریفات قرآنی در سه حوزۀ کلمات، آیات و سوره‌­ها استقبال کردند؛ قرائات تصریفی نماد پویایی و زایایی زبان قرآن و فهم صحابه است که آن را ممزوج با آیات یا به شکلی جدید برگرفته از ساختار زبان قرآن به‏ کار می‌‌بردند.

با رحلت پیامبر اکرم(ص) از گسترش قرائات تصریفی و تفسیری جلوگیری و گسترۀ وسیع قرائات به رسم الخط مصاحف امام محدود شد. به این ترتیب، هفت قرائت همسو با قرائت متواتر میان مسلمانان و موافق با رسم المصحف، در آغاز سدۀ چهارم هجری در تألیف ارزشمند ابن مجاهد السبعة فی القراءات تثبیت شد.

کتاب تاریخ کتابت قرآن و قرائات (تاریخ قرآن) تألیف محسن رجبی قدسی به تازگی به همت انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ۳۱۱ صفحه به بهای ۳۱۰۰۰۰ ریال منتشر شد.