جلسات خوانش تاریخ بیهقی برگزار می‌شود

میراث مکتوب- انجمن سرو سایه‌فکن با همکاری خانۀ اندیشمندان علوم انسانی سلسله جلسات خوانش و گزارش تاریخ بیهقی را برگزار می‌کند.

مدرس این سلسله جلسات علی‌اصغر بشیری است و جلسات یکشنبه‌ها ساعت ۱۹ تا ۲۰ در سالن سعدی خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.

تاریخ بِیهَقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی و دودمان غزنوی است. این کتاب علاوه بر تاریخ غزنویان، بخش‌هایی دربارهٔ صفاریان، سامانیان و دورهٔ پیش از برآمدن و پادشاهی محمود غزنوی دارد.

نسخهٔ اصلی تاریخ بیهقی حدود ۳۰ جلد بوده که به دستور مسعود غزنوی بخش زیادی از آن از بین رفته و از این کتاب امروزه مقدار کمی (حدود پنج مجلد) بر جای مانده است. قسمت‌های بازماندهٔ این کتاب بیش‌تر به دورهٔ پادشاهی مسعود غزنوی مربوط است و از این جهت این اثر تاریخ مسعودی نیز خوانده می‌شود.

البته بیهقی نام این کتاب را فقط «تاریخ» نوشته است ولی در دوره‌های بعدی، این کتاب را با نام‌های متعددی ذکر کرده‌اند که مشهورترینِ آن‌ها تاریخ بیهقی است. تاریخ مسعودی، تاریخ آل ناصر، تاریخ آل سبکتگین، جامع التواریخ، جامع فی تاریخ سبکتگین و مُجَلدات دیگر نام‌های یادشده برای این کتاب هستند.

از ویژگی‌های تاریخ‌نویسی تاریخ بیهقی که تا قبل از آن سابقه نداشته‌است، مستندبودن وقایع ذکرشده‌است. این کتاب در شرح جزییات وقایع، اثری بی‌نظیر است و اطلاعات بسیار ارزشمندی در مورد چند و چون زندگی در آن روزگار و ارزش‌ها و اعتقادات آنان در اختیار می‌گذارد. تاریخ بیهقی همچنین از آثار گرانسنگ نثر فارسی به حساب می‌آید.