نشست تخصصی «گذری بر تاریخ فرهنگ و ادب هرات»

میراث مکتوب- نخستین نشست تخصصی کرسی مطالعات افغانستان و آسیای میانه دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع) با همکاری مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و با موضوع «گذری بر تاریخ فرهنگ و ادب هرات» برگزار می‌شود.

در این نشست دکتر محمد سرور مولایی، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی اهل کشور افغانستان، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دکتر علی رواقی، چهرۀ ماندگار، استاد ادبیات فارسی، قرآن‌پژوه، شاهنامه‌پژوه، مصحح و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخنرانی خواهند کرد.

نشست «گذری بر تاریخ فرهنگ و ادب هرات» ساعت 14 تا 16 روز سه‌شنبه 14 آبان‌ماه در دانشگاه بین‌المللی اهل بیت(ع) به آدرس تهران، بزرگراه ارتش، ابتدای شهرک ابوذر، پلاک 35، ساختمان شمارۀ یک دانشگاه، برگزار خواهد شد.