«دعوت به خود راستین از نگاه شمس» بررسی می‌شود

میراث مکتوب- هفتمین نشست از درس‌گفتارهایی درباره‌ شمس تبریزی به «شمس و دعوت به خود راستین» اختصاص دارد و به تبیین تفاوت تقلید و متابعت و حقیقت وجود آدمی می‌پردازد.

در معرفی این نشست آمده است: من عرف نفسه، فقد عرف ربه. شمس آینه‌دار است؛ با آینه‌ای شش سو آمده تا ما را با «خود» آشنا کند. همان خودی که اسطرلاب حق است. اگر عمیقی هست، اوست و اگر مبارکی هست، از اوست. او ما را به خود اصیل‌مان دعوت می‌کند. آن خودی که از همه‌ کلیشه‌ها، قالب‌ها و شرطی‌شدگی‌ها فارغ است.

یکی از مهم‌ترین عواملی که از ما یک «منِ» دروغین می‌سازد، تقلید است. ما در تقلید، «دیگری» می‌شویم. حرف او را می‌زنیم، کار او را می‌کنیم و به باور و نظر او التزام داریم.

هفتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ شمس تبریزی در روز چهارشنبه ۲۲آبان ساعت ۱۶:۳۰ به « شمس و دعوت به خود راستین» اختصاص دارد، که با سخنرانی سودابه کریمی، در مرکز فرهنگی شهرکتاب، واقع در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.