نشست دوستانۀ میراث مکتوب در آبان 1398 (بخش نخست)

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، چهارشنبه، 29 آبان‌ماه 1398، هفتاد و پنجمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، با حضور جمعی از اساتید و دوستداران فرهنگ ایران‌زمین، در سالن کتابخانۀ این مؤسسه برگزار شد.

در این جلسه دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ میراث مکتوب پس از خوشامدگویی به حاضران، به بیان نکاتی در خصوص وضعیت نشر، شرایط چاپ کتب میراث مکتوب و معرفی آثار تازه منتشرشدۀ این مؤسسه پرداخت پرداخت.

در ادامه دکتر ایرانی ضمن گرامیداشت یاد مرحوم دکتر مظاهر مصفا، استاد تازه درگذشتۀ ادبیات فارسی دانشگاه تهران به خدمات وی اشاره کرد.

در بخش‌های دیگر این مجلس میهمانان جدید و تنی چند از افراد حاضر دربارۀ آثار و فعالیت‌های خود و نیز رویدادهای فرهنگی سخن گفتند.

در انتهای این جلسه آقایان محمدحسین باتمان غلیچ، موسوی گرمارودی و هومن یوسفدهی به شعرخوانی پرداختند.

دکتر محمدرضا قلیچ‌خانی، دکتر مجدالدین کیوانی دکتر محمدرضا قلیچ‌خانی، دکتر مجدالدین کیوانی
دکتر ضیاء موحد دکتر ضیاء موحد
دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی، دکتر مهدی محقق دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی، دکتر مهدی محقق
منوچهر صدوقی سها، محمدحسین ساکت منوچهر صدوقی سها، محمدحسین ساکت
دکتر عبدالحسین بصیره دکتر عبدالحسین بصیره
دکتر فریبا افکاری، دکتر ماندانا برکشلی (استاد دانشگاه فرهنگ و تمدن مالزی)، دکتر فریبا افکاری، دکتر ماندانا برکشلی (استاد دانشگاه فرهنگ و تمدن مالزی)،
دکتر مجید تفرشی، دکتر سید محمدمهدی جعفری، دکتر سید جلال حسینی بدخشانی، دکتر محمدجواد اسماعیلی، مهندس علی‌اکبر اولیا دکتر مجید تفرشی، دکتر سید محمدمهدی جعفری، دکتر سید جلال حسینی بدخشانی، دکتر محمدجواد اسماعیلی، مهندس علی‌اکبر اولیا
دکتر هومن یوسفدهی، فرهاد طاهری، دکتر محمدرضا موحدی دکتر هومن یوسفدهی، فرهاد طاهری، دکتر محمدرضا موحدی
دکتر حمیدرضا قلیچ‌خانی دکتر حمیدرضا قلیچ‌خانی
دکتر محمدرضا قلیچ‌خانی، دکتر مجدالدین کیوانی، دکتر ناصرقلی سارلی، دکتر محمود جعفری دهقی دکتر محمدرضا قلیچ‌خانی، دکتر مجدالدین کیوانی، دکتر ناصرقلی سارلی، دکتر محمود جعفری دهقی
دکتر سعید میرمحمدصادق دکتر سعید میرمحمدصادق
امیر اکباتانی، دکتر عبدالحسین بصیره، احمد اشرفی‌زاده، دکتر حسن امین‌لو امیر اکباتانی، دکتر عبدالحسین بصیره، احمد اشرفی‌زاده، دکتر حسن امین‌لو
دکتر کامران بوزکورت، دکتر محمد ممیت الرشید دکتر کامران بوزکورت، دکتر محمد ممیت الرشید
دکتر محمود جعفری دهقی دکتر محمود جعفری دهقی
دکتر محمد باقری، دکتر محمدباقر وثوقی دکتر محمد باقری، دکتر محمدباقر وثوقی
دکتر باقرعلی عادلفر (رئیس دانشکدۀ ادبیات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین) دکتر باقرعلی عادلفر (رئیس دانشکدۀ ادبیات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین)
دکتر الوند بهاری، دکتر چوهدری، دکتر الوند بهاری، دکتر چوهدری،
دکتر نصرالله صالحی دکتر نصرالله صالحی