نشست دوستانۀ میراث مکتوب در آبان 1398 (بخش دوم)

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، چهارشنبه، 29 آبان‌ماه 1398، هفتاد و پنجمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، با حضور جمعی از اساتید و دوستداران فرهنگ ایران‌زمین، در سالن کتابخانۀ این مؤسسه برگزار شد.

در این جلسه دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ میراث مکتوب پس از خوشامدگویی به حاضران، به بیان نکاتی در خصوص وضعیت نشر، شرایط چاپ کتب میراث مکتوب و معرفی آثار تازه منتشرشدۀ این مؤسسه پرداخت پرداخت.

در ادامه دکتر ایرانی ضمن گرامیداشت یاد مرحوم دکتر مظاهر مصفا، استاد تازه درگذشتۀ ادبیات فارسی دانشگاه تهران به خدمات وی اشاره کرد.

در بخش‌های دیگر این مجلس میهمانان جدید و تنی چند از افراد حاضر دربارۀ آثار و فعالیت‌های خود و نیز رویدادهای فرهنگی سخن گفتند.

در انتهای این جلسه آقایان محمدحسین باتمان غلیچ، موسوی گرمارودی و هومن یوسفدهی به شعرخوانی پرداختند.

دکتر علی‌اشرف صادقی دکتر علی‌اشرف صادقی
دکتر مجدالدین کیوانی دکتر مجدالدین کیوانی
دکتر ضیاء موحد، علی‌اصغر محمدخانی دکتر ضیاء موحد، علی‌اصغر محمدخانی
دکتر سید محمدمهدی جعفری، دکتر سید جلال حسینی بدخشانی، دکتر محمدجواد اسماعیلی، دکتر سید محمدمهدی جعفری، دکتر سید جلال حسینی بدخشانی، دکتر محمدجواد اسماعیلی،
عمادالدین شیخ‌الحکمایی، دکتر محمدرضا موحدی عمادالدین شیخ‌الحکمایی، دکتر محمدرضا موحدی
دکتر مهرناز کاتوزیان دکتر مهرناز کاتوزیان
محمدحسین ساکت محمدحسین ساکت
دکتر کامران بوزکورت و همسرش دکتر کامران بوزکورت و همسرش
دکتر محمد باقری دکتر محمد باقری
نصرالله حدادی نصرالله حدادی
دکتر محمد ممیت الرشید (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا) دکتر محمد ممیت الرشید (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا)
دکتر چوهدری، دکتر الوند بهاری دکتر چوهدری، دکتر الوند بهاری
دکتر مجید تفرشی، دکتر سید محمدمهدی جعفری، دکتر سید جلال حسینی بدخشانی، دکتر محمدجواد اسماعیلی دکتر مجید تفرشی، دکتر سید محمدمهدی جعفری، دکتر سید جلال حسینی بدخشانی، دکتر محمدجواد اسماعیلی
دکتر باقرعلی عادلفر، دکتر حسین معصومی همدانی دکتر باقرعلی عادلفر، دکتر حسین معصومی همدانی
دکتر علی محسنی دکتر علی محسنی
دکتر هومن یوسفدهی، مهندس بایگان دکتر هومن یوسفدهی، مهندس بایگان
نصرالله حدادی، کاظم قلمچی نصرالله حدادی، کاظم قلمچی
دکتر علی میرخانی، دکتر الوند بهاری، دکتر چوهدری دکتر علی میرخانی، دکتر الوند بهاری، دکتر چوهدری
محمدحسین باتمان غلیچ محمدحسین باتمان غلیچ
نصرالله حدادی، اسفندیار معتمدی، هادی سودبخش نصرالله حدادی، اسفندیار معتمدی، هادی سودبخش
امیر اکباتانی، دکتر عبدالحسین بصیره، احمد اشرفی‌زاده امیر اکباتانی، دکتر عبدالحسین بصیره، احمد اشرفی‌زاده
دکتر حنیف قلندری، دکتر هومن یوسفدهی، مهندس بایگان دکتر حنیف قلندری، دکتر هومن یوسفدهی، مهندس بایگان
دکتر فریبا افکاری، دکتر ماندانا برکشلی (استاد دانشگاه فرهنگ و تمدن مالزی) دکتر فریبا افکاری، دکتر ماندانا برکشلی (استاد دانشگاه فرهنگ و تمدن مالزی)