انعقاد تفاهم‌نامۀ همکاری میراث مکتوب و خانۀ کتاب

تفاهم‌نامه همکاری علمی بین مؤسسۀ پژوهشی میراث مكتوب و خانۀ کتاب به امضاء رسید.

به گزارش روابط عمومی میراث مکتوب، اين تفاهم­نامه را آقايان نیکنام حسینی‌پور مديرعامل و علی­اصغر محمدخانی عضو هیئت مدیرۀ خانۀ کتاب و دکتر اکبر ایرانی قمی، مدیر عامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب امضاء کردند.

بر اساس این تفاهم‌نامه دو مؤسسه در زمینه‌های برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و میزگردهای تخصصی و کنفرانس‌های علمی نقد و تصحیح متون و متن‌شناسی، برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌های آموزشی کوتاه‌مدت در حوزۀ نقد کتاب، تولید محتوا (مقاله و کتاب) و انتشار آثاری با موضوع تصحیح و تحقیق نسخه­های خطی و متون کهن اسلام و ایران، همکاری خواهند کرد.

همکاری در جشنواره‌ها و جوایز خانۀ کتاب، در بخش داوری آثار مربوط به حوزه­های نسخه­های، تصحیح متون، متن‌شناسی، ایران­شناسی، فهرست­نویسی، کتابشناسی آثار، اهدای جایزۀ مشترک در زمینۀ تصحیح متون و متن­پژوهی هر سال یا هر دو سال یکبار، همکاری در تکریم و بزرگداشت شخصیت‌های علمی و همکاری مؤثر در استفاده از ظرفیت‌ها و ارتباطات علمی در سراسر کشور از دیگر محورهای مورد تفاهم مؤسسۀ پژوهشی میراث مكتوب و مؤسسۀ خانۀ کتاب بوده است.