نقش موادشناسی علمی در پژوهش نسخ خطی ایرانی

میراث مکتوب- یکی از مهم‌ترین مباحث در شناخت نسخ خطی، پژوهش و تحقیق دربارۀ مواد و‌ مصالح مورد استفاده در آنها است که ‌نقش مهمی در ماندگاری یا تخریب نسخ خطی در طول تاریخ داشته است.

بر همین اساس، یکصد و دوازدهمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «نقش موادشناسی علمی در پژوهش نسخ خطی ایرانی» به این موضوع اختصاص یافته است.

در این نشست خانم دکتر ماندانا برکشلی، عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی، استاد افتخاری دانشگاه ملبورن، عضو انجمن نسخ خطی اسلامی کمبریج و مدیر اسبق گنجینۀ موزۀ هنرهای اسلامی مالزی سخنرانی خواهد کرد.

در این نشست دکتر برکشلی با معرفی و بررسی لایه‌های مختلف پیکرۀ نسخ خطی ایرانی بر اساس رساله‌های تاریخی دورۀ تیموری تا قاجار، به کالبدشناسی این نسخ خواهد پرداخت.

همچنین با توجه به این که در این رساله‌ها، مواد و فنونی برای تهیۀ کاغذ، آهار و مهره کردن آن و نیز قواعدی برای استفاده از رنگدانه‌ها ارائه شده است، در بخشی از این نشست نتایج بررسی‌های آزمایشگاهی بر این مواد و فنون ارائه خواهد شد. 

دکتر برکشلی در پایان نقش فنون و مواد به کار گرفته شده در تولید نسخ خطی ایرانی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

نشست «نقش موادشناسی علمی در پژوهش نسخ خطی ایرانی» با همکاری انجمن ایران‌شناسی، ساعت 15:30 تا 17:00 روز دوشنبه، 18 آذرماه 1398، در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به نشانی خیابان انقلاب، بین خیابان ابوریحان و دانشگاه، شمارۀ 1182، (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 برگزار خواهد شد و حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.