گزارش میراث- ویژه نامه نقد

وقت مدرسـه و بحث کشف و کشاف! (نقدی بر ترجمۀ تفسیر کشاف)

میرایث مکتوب- محمـودبن عمربن محمد زمخشری (467 – 538 هـ) دانشمند پرآوازه ای است که در روستای زمخشر خوارزم دیده به جهان گشود و پس از تحصیل مقدمات علوم نزد پدر و دیگر دانشمندان خوارزم به بخارا، خراسان و مرو سفر کرد و پس از مدتی راهی مکه شد و چند سالی را در آنجا سپری کرد - و از همین رو به «جارلله» ملقب شد - و در پایان عمر دوباره به زادگاهش بازگشت و در جرجانیه درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد.
مقالۀ « وقت مدرسـه و بحث کشف و کشاف!(نقدی بر ترجمۀ تفسیر کشاف)» نوشتۀ محمد باهر(مترجم و مدیر تولید مرکز پژوهشی میراث مکتوب )؛ از مجموعه مقالات گزارش میراث – ویژه نقد متون است که به زودی فایل نهایی آن روی سایت قرار خواهد گرفت.

برای بهره گیری از مقاله کامل روی «دریافت فایل» کلیک کنید.
دريافت فايل