شمارۀ 95 فصلنامۀ «میراث شهاب» منتشر شد

میراث مکتوب- شمارۀ 95 فصلنامۀ میراث شهاب، مجلۀ تخصصی کتابشناسی و نسخه‌شناسی، ویژۀ بهار 1398، در 256 صفحه، توسط کتابخانۀ آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی منتشر شد.

این شماره شامل 7 مقاله در زمینه‌های اسناد، تراجم، نسخه‌شناسی، تصحیح متون و قم‌پژوهی است.

این مقالات عبارتند از:

دستنوشته‌هایی اندر باب کتاب / سید محمود مرعشی

ملاحظات و تصحیحات / محمدکاظم رحمتی

تحلیل و بررسی برخی از اشتباهات تاریخی دربارۀ محمدکاظم هزارجریبی استرآبادی / علی قنبریان

در رثای نسخه‌های مقتول، مجروح و مهجور (2) / ابوالفضل حافظیان بابلی

شرحی نویافته بر تهذیب الاحکام شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی / سید محمود مرعشی

قصیدۀ جندقیه / تصحیح محمدحسین سلیمانی و مهدی قربانی

استاد حسن معمار قمی هنرمند برجستۀ روزگار قاجار / سید محسن محسنی

«میراث شهاب» فصلنامه‌ای تخصصی وابسته به کتابخانۀ آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی است که با مدیرمسئولی سیدمحمود مرعشی نجفی و سردبیری ابوالفضل حافظیان بابلی منتشر می‌شود.