گزارش میراث- ویژه نامه نقد

متنی ارزشمند، چاپی نامطمئن

میراث مکتوب- تشیّع و ولای اهل بیت در ادب قدیم فارسی(جُنگ عبدالکریم مدّاح، مورّخ849)، به کوششِ امینه محلاتی،کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1390، 260 صفحه، 6000 تومان.
دربـارۀ کتـاب
در میان نسخه های خطّیِ کتابخانۀ مدرسۀ سپهسالار جُنگی هست که دربردارندۀ سروده هایی در نعت و منقبت پیامبر اسلام(ص) و حضرت علی(ع) و دیگر امامان شیعیان است. این جُنگ را عبـدالکریـم مـدّاح در سـال 849 هـ..ق کتابت کرده است. از لقب کاتب چنین برمی آید که پیشه اش مدّاحی بوده و احتمالاً این شعرها را برای خواندن در مجالس، در این دفتر گردآورده است.
مقالۀ « متنی ارزشمند، چاپی نامطمئن» نوشتۀ الوند بهاری؛ از مجموعه مقالات گزارش میراث – ویژه نقد متون است که به زودی فایل نهایی آن روی سایت قرار خواهد گرفت.

برای بهره گیری از مقاله کامل روی «دریافت فایل» کلیک کنید.

دريافت فايل