صدای شمس در کلام مولانا

میراث مکتوب- از مهم‌ترین فواید و نتایجِ چاپِ متنِ تصحیح‌شدۀ‌ مقالات شمس، امکانِ رجوع به کتابی است که می‌تواند در میان آثارِ موجود برای شرح و فهمِ سخنانِ مولانا، به عنوان متنِ درجه اول و مهم‌ترین منبع به کار گرفته شود.

مولانا خود گفته است: «مفخر تبریزیان، شمس حق و دین بگو / بلکه صدای تو است این همه گفتار من».

طنینِ صدای شمس را به وضوحِ تمام در بسیاری از سخنان و تعابیرِ مولانا می‌توان شنید. هم در بخشِ حکایات و روایات، هم در حیطۀ ترکیبات و تعابیر، و هم در قلمرو اندیشه‌ها و معارف، مولانا تأثیر فراوانی از کلامِ شمس پذیرفته است. حتی پاره‌هایی از سخنانِ مولانا را می‌توان شرحِ اشاراتِ نقل شده از شمس در مقالات دانست. شمس خود را همچون آفتابی می‌خواند که نورش را به ماهِ وجودِ مولانا بخشیده و آن نورِ معانی، از دریچۀ کلامِ مولانا قابلِ دیدن و دریافتن شده است.

مطالعه و بررسیِ مقالات شمس با نظر به شعرِ مولانا، هم در فهمِ عباراتِ شمس و هم در فهمِ درست‌ترِ اشاراتِ مولانا، فایده‌های بسیار دارد.

یازدهمین و دوازدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ‌ شمس به «صدای شمس در کلام مولانا» اختصاص دارد که با سخنرانی محمدجواد اعتمادی در روزهای چهارشنبه ۲۰ و ۲۷ آذرماه از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.

در این نشست‌ها متن مقالات با نظر به سخنانِ مولانا در مثنوی و غزل‌ها و فیه‌مافیه، تحلیل و بررسی می‌شود و حکایتِ مواجهه‌ معرفت‌بخشِ این دو جانِ آینه‌آسا روایت می‌شود.