دهمین شمارۀ مجلۀ «زبان‌ها و گویش‌های ایرانی»

میراث مکتوب- دهمین شماره از دورۀ جدید مجلۀ «زبان‌ها و گویش‌های ایرانی»، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، منتشر شد.

مطالب این شماره عبارتند از:

مقالات

«بررسی فرایند تغییرپذیری فعل تمنایی در زند وندیداد»، مهشید میرفخرایی ــ زهرا محمدی

«کارکردِ دستوری ‘از’ از دیدگاه تاریخی»، یدالله منصوری

«تهمینه یا تهمیمه؟ بررسی نسخه‌شناختی و ریشه‌شناختی»، ابوالفضل خطیبی

«ریشه‌شناسی نام نهاوند»، سهم‌الدین خزائی

«معرفی سه نسخۀ خطی روایات داراب هرمزدیار و بررسی خویشاوندی آن‌ها»، یلدا شکوهی ــ ژاله آموزگار

«بررسی ترکیبات حاصل از مادۀ مضارع در قافیه‌های شعر فارسی (مطالعۀ موردی: اشعار نظامی گنجوی)»، جهاندوست سبزعلیپور ــ حسین اسکندری ورزلی

«مطابقه در گویش بهبهانی»، محمد دبیرمقدم ــ شهرام گرامی

«ساخت کنایی گسستۀ ساخت‌واژی در زبان مراغی»، حسین حاج‌شعبانیان ــ محمدمهدی اسماعیلی

«بررسی تاریخی ویژگی‌های آوایی شمال‌ غربی در گویش کردی سنقرکلیایی»، سلمان خنجری

«ساخت واژواجی گونۀ رمزی زرگری فارسی‌زبانان تهران قدیم: رویکرد زایشی»، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا ــ لیلا رحمتی‌نژاد

پژوهش‌های لغوی

«دربارۀ واژۀ maysjyāna در فرهنگ سکایی ختنی»، مجید طامه

داده‌های گویشی

«گویش خوئینی»، محمد حسن‌دوست

«اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه‌دوزی در آباده»، محمدامین صراحی

«واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به بدن انسان در گویش بخش مرکزی میناب»، علی‌اصغر رستمی ابوسعیدی ــ سهراب سعیدی

نقد و بررسی

«کتیبه‌های هیروگلیف اورارتویی از ایران»، سهیل دلشادف

«فرهنگ واژگان تبری»، علی تقوی

«یادبود»، «تازه‌های نشر» و «اخبار» دیگر بخش‌های این شماره از ویژه‌نامۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی هستند.