یکصد و دوازدهمین نشست علمی میراث مکتوب

میراث مکتوب- یکصد و دوازدهمین نشست تخصصی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «نقش موادشناسی علمی در پژوهش نسخ خطی ایرانی» با سخنرانی خانم دکتر ماندانا برکشلی، عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی، استاد افتخاری دانشگاه ملبورن، عضو انجمن نسخ خطی اسلامی کمبریج و مدیر اسبق گنجینۀ موزۀ هنرهای اسلامی مالزی سخنرانی برگزار شد.

در این نشست دکتر برکشلی پس از بیان اهمیت موادشناسی نسخ خطی، به معرفی مراحل تولید این نسخ، بررسی لایه‌های مختلف پیکرۀ نسخ خطی ایرانی و مواد به کار رفته در این نسخه‌ها بر اساس رساله‌های تاریخی دورۀ تیموری تا قاجار پرداخت.

وی در بخش دیگری از این نشست نتایج بررسی‌های آزمایشگاهی انجام شده بر مواد و نیز رنگ‌ها و آهارهای به کار رفته در نسخ خطی را تشریح کرد.

در پایان خانم دکتر برکشلی به پرسش‌های حاضران پاسخ گفت.