جدیدترین مجلد فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس

میراث مکتوب- نسخه‌های شماره بیست‌ و‌یک هزار و یک تا بیست‌و‌یک هزار و چهارصد کتابخانه مجلس شورای اسلامی در مجلدی مستقل از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

سید‌علی عماد، رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در مقدمۀ کوتاهی بر این اثر به آثار دانشمندان ایرانی و اسلامی در گنجینه‌های نسخ داخل و خارج اشاره کرده و نوشته است: «این گنجینه‌ها هنوز معرفی نشده‌اند و از وجود آنها اطلاعی در دست نیست. بی‌تردید، شناسایی این آثار و مآثر، می‌تواند نقش و سهم این دانشمندان را در توسعۀ تاریخ علوم و معارف بشری، بهتر و بیشتر نشان دهد و جایگاه رفیع علمی و فرهنگی ایرانیان و مسلمانان را بدرستی بازنماید».

وی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی را دارای یکی از مهم‌ترین مخطوطات در جهان اسلام توصیف کرده و به این نکته اشاره می‌کند که این کتابخانه سرمایه‌ای کلان است که در گذر روزگاران اندوخته شده و هر روز در افزونی است.

نظری در این کتاب به شرح نسخه‌های موجود پرداخته است. «تذکره شعرا»، «کتابچه جمع و خرج یزد»، «کتابچۀ مصارف و مخارج اصفهان»، «بیاض اشعار»، «کتاب من لایحضره الفقیه»، «کشکول تویسرکانی (همراه با رسالۀ قیاسیه»، «عین البکا»، «ابواب الجنان (ج۲)»، «ترجمۀ جمال الاسبوع»، از جمله نسخه‌هایی است که با شرحی مختصر در اختیار علاقه‌مندان حوزۀ نسخ خطی قرار گرفته است.

«بهارستان»، اثر عبدالرحمن جامی، «شرح خلاصة ‌الحساب = کنز الحساب»، اثر جواد بن سعید، «مفتاح الفلاح» نوشتۀ شیخ بهایی، «ابواب الجنان» اثر واعظ قزوینی، «روزنامه سفر الموت» نوشتۀ عبدالصمد میرزا عزالدوله از دیگر نسخه‌های فهرست شده در این اثر است.

علاقه‌مندان نسخه‌های خطی می‌توانند «پنجاه‌و‌هفتمین فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی» با تألیف محمود نظری را به قیمت سی‌ویک هزار تومان خریداری کنند.

 

مریم مرادخانی