برگزاری آیین اختتامیۀ شانزدهمین جشنوارۀ نقد کتاب

میراث مکتوب- در آیین اختتامیۀ شانزدهمین جشنوارۀ نقد کتاب از منتقدان منتخب تجلیل به عمل خواهد آمد.

در معرفی این جشنواره آمده است: جشنوارۀ نقد کتاب با اگاهی از جایگاه نقد در بالندگی فرهنگ غنی ایران اسلامی، هر سال نقدهای برتر را در تمامی حوزه‌های علوم انسانی و علوم کاربردی معرفی می‌کند و می‌کوشد با حمایت از منتقدان، آثار سره را از ناسره بازنماید و بسیتری مناسب برای ترویج کتب ارزشمند و تعالی فرهنگ مکتب فراهم آورد و با یاری اصحاب خرد به نهادینه‌شدن گفتمان نقدنویسی و فرهنگ نقدپذیری بپردازد.

آیین اختتامیۀ شانزدهمین جشنوارۀ نقد کتاب ساعت 15 تا 17 روز یکشنبه 24 آذرماه 1398 در سرای کتاب واقع در طبقۀ منهای 2 خانۀ کتاب، به آدرس خیابان انقلاب اسلامی، بین فلسطین و برادران مظفر جنوبی، پلاک 1080، برگزار می‌شود.