برگزیده شدن مقاله‌ای از «آینۀ میراث» در جشنوارۀ نقد کتاب

میراث مکتوب- آیین اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب روز ۲۴ آذرماه با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و پژوهش در سرای کتاب خانۀ کتاب برگزار و ضمن معرفی آثار برگزیده در بخش‌های مختلف از نویسندگان و مؤلفان این آثار تقدیر شد.

در این دوره مقالۀ «میل در چشم جهان‌بینش کشید: نورالعیون زرین دست و تصحیح آن»، نوشتۀ گلپر نصری و یونس کرامتی به عنوان اثر برگزیده در حوزۀ متون کهن شناخته شد.

این مقاله در شمارۀ 62 مجلۀ علمی پژوهشی آینه میراث (بهار و تابستان ۱۳۹۷) به چاپ رسیده است.