مجلس ماهانۀ میراث مکتوب ـ آذر 1398 (بخش نخست)

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، امروز چهارشنبه، 27 آذرماه 1398، هفتاد و ششمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، با حضور جمعی از اساتید و دوستداران فرهنگ ایران‌زمین، در سالن کتابخانۀ این مؤسسه برگزار شد.

در این جلسه دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ میراث مکتوب پس از خوشامدگویی به حاضران به معرفی میهمانان جدید پرداخت و در ادامه دربارۀ اقدامات و آثار منتشرشدۀ این مؤسسۀ پژوهشی در مدت اخیر، سخن گفت.

پس از اعلام برخی برنامه‌های آیندۀ میراث مکتوب و معرفی کتب اهدایی میهمانان به کتابخانۀ مؤسسه توسط دکتر ایرانی، تنی چند از میهمانان دربارۀ فعالیت‌ها و آثار خود و رویدادهای فرهنگی حوزۀ کتاب و نسخ خطی طی یک ماه گذشته صحبت کردند.

پایان‌بخش این نشست نیز شعرخوانی محمدحسین باتمان غلیچ، کاوه تیموری و دوتارنوازی هنرمند حاضر در جلسه بود.

 

دکتر مجدالدین کیوانی، انوشه کیوانی دکتر مجدالدین کیوانی، انوشه کیوانی
دکتر اکبر ایرانی، فروغ کیوانی، دکتر مجدالدین کیوانی، انوشه کیوانی، دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری دکتر اکبر ایرانی، فروغ کیوانی، دکتر مجدالدین کیوانی، انوشه کیوانی، دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری
محمد باهر، دکتر سید سعید میرمحمدصادق محمد باهر، دکتر سید سعید میرمحمدصادق
احمد اشرفی‌زاده، مهندس اشرفی‌زده، دکتر حسن امین‌لو، مجید خسروشاهین احمد اشرفی‌زاده، مهندس اشرفی‌زده، دکتر حسن امین‌لو، مجید خسروشاهین
دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری، دکتر ابوالقاسم صافی دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری، دکتر ابوالقاسم صافی
حمیدرضا قلیچ‌خانی، کاوه تیموری حمیدرضا قلیچ‌خانی، کاوه تیموری
دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری، دکتر قاسم صافی، امیر اکباتانی دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری، دکتر قاسم صافی، امیر اکباتانی
دکتر حامد صدقی دکتر حامد صدقی
امير حسين‌زادگان امير حسين‌زادگان
جواد محمدی خمک، دکتر الوند بهاری، دکتر امیرمحمد گمینی جواد محمدی خمک، دکتر الوند بهاری، دکتر امیرمحمد گمینی
انوشه کیوانی، یحیی شایسته‌منش انوشه کیوانی، یحیی شایسته‌منش
داود موسایی داود موسایی
حمیدرضا قلیچ‌خانی حمیدرضا قلیچ‌خانی
دکتر مجدالدین کیوانی، مریم مرادخانی، دکتر فریبا افکاری، دکتر نادره جلالی دکتر مجدالدین کیوانی، مریم مرادخانی، دکتر فریبا افکاری، دکتر نادره جلالی
نصرالله حدادی، حمیدرضا قلیچ‌خانی نصرالله حدادی، حمیدرضا قلیچ‌خانی