معرفی سایت نسخه های خطی

بخش خطي كتابخانه دانشگاه كاليفرنيا در لس‌آنجلس

میراث مکتوب- بخش خطي كتابخانه دانشگاه كاليفرنيا در لس‌آنجلس ( University of California at Los Angeles ) يكي از مجموعه‌هاي ارزشمند نسخه‌هاي خطي دوره اسلامي در ايالات متحده آمريكا است. اين مجموعه داراي 7374 دستنويس است كه از اين ميان، 2878 نسخه عربي 1197 نسخه فارسي و حدود 3000 نسخه تركي است (براي نشاني مجموعه و آگاهي از فهرست‌هاي منتشر شده آنجا نك: گنجينه‌هاي دستنويس‌هاي اسلامي در جهان [جلد يكم: آذربايجان – ايتاليا] ، صص 411 – 413).
بخشي از نسخه‌هاي اين كتابخانه -مربوط به مجموعه كارو ميناسيان- در قالب طرحي با عنوان Caro Minasian Collection Digitization Project بصورت ديجيتالي بر روي اينترنت نهاده شده و بصورت رايگان قابل دريافت است. از نشاني زير مي‌توانيد به اين نسخه‌ها دست يابيد:
http://unitproj.library.ucla.edu/dlib/minasian/list_mss.cfm
بخش ديجيتالي شده اين مجموعه در مقاله‌اي با مشخصات زير شناسانده شده است:
«نسخه‌هاي خطي در اينترنت: فهرستواره گزيده نسخه‌هاي خطي مجموعه كارو ميناسيان كتابخانه دانشگاه UCLA با تأكيد بر زبان و ادبيات»، بهمن خليفه بنارواني، كتاب ماه ادبيات، پياپي 134، [آذر 1387 خ]، صص 69 – 77 .

معرفی از علی صفری آق قلعه