شمارۀ 37 فصلنامۀ «تاریخ فلسفه»

میراث مکتوب- سی و هفتمین شمارۀ فصلنامۀ علمی «تاریخ فلسفه» به مدیرمسئولی آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، صاحب امتیازی انجمن علمی تاریخ فلسفه و سردبیری دکتر حسین کلباسی توسط انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا چاپ و روانه بازار نشر شد.

در این فصلنامه، پس از «سخن سردبیر»، مقالات زیر به چاپ رسیده است:

تحلیل انتقادی اندیشه‌های هانری کربن دربارۀ تطبیق فلسفۀ سهروردی با فلسفۀ یونان

مفهوم‌شناسی و جایگاه «بهمن» در متون اوستایی و پهلوی به مثابۀ صادر اول در حکمت اشراقی

جایگاه معرفت‌شناختی فرونسیس و اهمیت آن در فلسفۀ اخلاق ارسطو

تبیین و تحلیل آیین و مقام شهریاری در مرصاد العباد بر پایۀ اندیشه‌های حکمت خسروانی

جایگاه و زمانۀ فخرالدین سماکی در تاریخ فلسفه اسلامی (با تأکید بر حاشیۀ او بر شرح هدایة میبدی)

فارسی‌نویسی فیلسوفان مسلمان

بررسی نگرش سه حکیم مسلمان به فضایل چهارگانه؛ ابن‌مسکویه، خواجه نصیر و جعفر کشفی

چکیدۀ مقالات این شماره فصلنامۀ تاریخ فلسفه و شماره‌های پیشین آن، در سایت بنیاد قابل بازدید و استفادۀ پژوهشگران است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید این نشریه با واحد فروش و مشترکان بنیاد حکمت اسلامی صدرا به شمارۀ 02188153594 تماس حاصل کنند.