نشست معرفی و رونمایی از «دُستور المنجمین»

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ میراث مکتوب، در صد و سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های علمی این مؤسسه از کتاب تازه منتشر شدۀ «دُستور المنجمین» رونمایی شد.

در نشست امروز دوشنبه، 2 دی‌ماه، که به معرفی و رونمایی این کتاب اختصاص داشت دکتر اکبر ایرانی، دکتر محمد باقری، دکتر سید محمد عمادی حائری و دکتر سید جلال حسینی بدخشانی سخنرانی کردند.

در این نشست پس از بیان برخی نکات از سوی دکتر ایرانی دربارۀ نسخۀ چاپ‌شدۀ دستور المنجمین و روند و چالش‌های چاپ آن، دکتر محمد باقری، به تشریح معنا و ریشۀ لفظ «زیج»، سوابق بررسی‌ها دربارۀ دستور المنجمین، ابهام‌ها در خصوص نام آن، محتوای دستور المنجمین و منابع این کتاب پرداخت.

در ادامه نیز دکتر سید محمد عمادی حائری ضمن مرور تاریخی اجمالی بر روند جدا شدن اسماعیلیۀ ساکن در ایران از اسماعیلیان مصر، به معرفی سه دستۀ متون اسماعیلی و جایگاه دستور المنجمین در این میان پرداخت و سپس با طرح برخی نکات متن‌شناختی، برخی مطالب بیان‌شده دربارۀ نسخۀ بازمانده از این کتاب را نقد کرد.

دکتر بدخشانی نیز پس از بیان برخی نکات کلی دربارۀ دستور المنجمین همراه با دیگر سخنرانان به پرسش‌های حاضران پاسخ گفت.  

گفتنی است کتاب «دُستور المنجمین» برای حاضران در جلسه با 20 درصد تخفیف عرضه شد.

گزارش این نشست را در اینجا بخوانید.