بررسی رابطۀ شمس تبریزی و فخر رازی

میراث مکتوب- اهل عشق و عرفان بر اهل عقل و استدلال انتقادی معروف و همیشگی دارند با تأکید بر این نکته که جز از طریق عشق و اشراق و فنا به حقیقت نمی‌توان رسید و عقل و استدلال، هنری جز حیرت‌افزایی ندارد. دیدگاه‌های شمس در مقالات دربارۀ بوعلی سینا و فخر رازی و فلاسفه دیگر از همین نوع است.

چنان‌که شمس در یکی از مقالات خود از یک‌سو فخر رازی را خداوندگار ادراک و دانش و بحث می‌خواند و بایزید و جنید را در این راه کمترین شاگردان او می‌شمارد، و از سوی دیگر چنین اظهار می‌کند که صد هزار فخر رازی در راه سیر و سلوک معنوی به گرد بایزید و جنید هم نتوانند رسید. چرا شمس در مقالات آن همه طعن و طنز نثار فخر رازی می‌کند. دیدگاه‌ها و رابطۀ فخر رازی با شمس و مولانا و تصوف چگونه است و عارفان به او چگونه نگریسته‌اند؟

چهاردهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ شمس تبریزی در روز چهارشنبه یازدهم دی‌ماه از ساعت ۱۶:۳۰ به رابطۀ شمس تبریزی و فخر رازی اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر اصغر دادبه در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.