انتشار «روزنامۀ اتحاد» پس از 100 سال

کتاب «روزنامۀ اتحاد» شامل 82 شماره به علاوه سه شمارۀ فوق‌العاده این روزنامه از تاریخ 29 جمادی الثانی 1332 تا 3 رجب 1333 و 16 صفحه دست‌نویس به خط میرزا محمدکاظم اذکائی است.

این روزنامه در تاریخ 29 جمادی الثانی 1332 هـ.ق به صاحب‌امتیازی و مدیریت شیخ موسی دستجردی (نثری همدانی)، رییس فرهنگ همدان، هفته‌ای دو بار انتشار یافت که پس از انتشار 24 شماره، امتیاز روزنامه به سیدمحمد یوسف‌زاده (غمام همدانی) واگذار شد.

روزنامۀ اتحاد در دوران نشر خود به اتحاد و اتفاق مجاهدین صدر مشروطیت یاری کرد و از طرفی چون مدیران آن بر وقایع جنگ جهانی اول در خطۀ غرب ایران واقف بودند مطالب خواندنی و ارزنده‌ای در آن به چاپ رساندند که حتی امروزه جزو مطالب خواندنی محسوب می‌شود.

از دیگر مشخصه‌های این روزنامه می‌توان به جملۀ «این روزنامه طرفدار آزادی و استقلال ایران و مسلکش دعوت به اتحاد و اتفاق است» که به عنوان تیتر ثابت صفحه در پایین نشانۀ «اتحاد» درج می‌شد اشاره کرد که این جمله از شمارۀ سوم به «روزنامۀ آزاد ملی است» خلاصه شد.

این اثر به اهتمام مهدی به‌خیال و با مقدمۀ پرویز اذکائی به چاپ رسیده است.

علاقه‌مندان برای تهیۀ این اثر می‌توانند به فروشگاه انتشارات سازمان واقع در ساختمان کتابخانۀ ملی ایران مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 81623277 تماس بگیرند.