حضور دکتر خالقی مطلق در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، دکتر جلال خالقی مطلق، پژوهشگر برجستۀ شاهنامه، امروز دوشنبه، نهم دی‌ماه، در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب حضور یافت.

دکتر خالقی مطلق طی حضور خود در مؤسسۀ میراث مکتوب به گفتگو با اساتید و پژوهشگران حاضر در مؤسسه در زمینۀ شاهنامه‌پژوهی و تبارشناسی نسخه‌های شاهنامه پرداخت.

در این نشست دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، دکتر مجدالدین کیوانی، عضو شورای علمی دائرة المعارف بزرگ اسلامی و سردبیر مجلۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث، دکتر محمود عابدی و دکتر علی‌اشرف صادقی، اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، خانم دکتر شیوا میهن، دانش‌آموختۀ دانشگاه کمبریج و پژوهشگر نگارگری، دکتر علی شاپوران، پژوهشگر حوزۀ ادبیات و متون، و محمد باهر، مسعود راستی‌پور و علی صفری آق‌قلعه، کارشناسان و پژوهشگران مؤسسۀ میراث مکتوب حضور داشتند.

گفتنی است دستاورد برجستۀ دکتر جلال خالقی مطلق، تصحیح شاهنامۀ فردوسی در هشت دفتر و بر اساس بیش از 15 نسخۀ کهن است. این اثر که تمام نسخه‌بدل‌ها در آن ارائه شده، حاصل بیش از سی سال کار مداوم خالقی در گردآوری و بررسی کهن‌ترین دست‌نویس‌های شاهنامه و مقابلهٔ آنها با پیروی از روش‌های جدید تصحیح متون است.

شایان ذکر است که مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب پیش از این کتاب «شاهنامه؛ از دست‌نویس تا متن» را که شامل مجموعه مقالات دکتر خالقی مطلق در زمینۀ شاهنامه‌پژوهی، نقد و ارزیابی برخی از دست‌نویس‌ها و نسخه‌های آن، اهمیت آن‌ها، روش‌های تصحیح متن در ایران، روش تنظیم نسخه‌بدل‌ها و ... است، منتشر کرده است.

علاوه بر این، دو شماره از ضمایم مجلات این مؤسسه (ضمیمۀ شمارۀ 40 مجلۀ آینۀ میراث و ضمیمۀ شمارۀ پنج مجلۀ گزارش میراث) نیز به معرفی و بررسی تصحیح دکتر خالقی از شاهنامه توسط سجاد آیدنلو و نظرات دکتر خالقی دربارۀ این معرفی و بررسی اختصاص یافته است.

تفصیل گفتگوی دکتر خالقی مطلق و اساتید و پژوهشگران حاضر در نشست امروز، به زودی در سایت مؤسسۀ میراث مکتوب منتشر خواهد شد.