رونمایی از اسناد پرستاری به خط سیاق

میراث مکتوب- در چهلمین سه‌شنبه‌های فرهنگیِ سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی به مناسبت هم‌زمانی با میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار، از قدیمی‌ترین اسناد پرستاری دارالشفای آستان قدس رضوی رونمایی شد.

این اسناد قدیمی‌ترین اسناد پرستاری در کشور به شمار می‌رود که یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن کتابت با خط سیاق است.

سرپرست گروه اسناد سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی در این مراسم اظهار داشت: در مرکز اسناد این سازمان بیش از 20هزار برگ، سندِ دارالشفا از دورۀ صفویه تا پایان دورۀ پهلوی اول نگهداری میشود و این در حالی است که حدود 900 سندِ آن مربوط به پرستاران است که بهعنوانِ بیماردار و خادمِ بیمار در بیمارخانه یا دارالشفا مشغول به کار بودهاند.

وی اعلام کرد: قدیمیترین اسناد مربوط به شغلِ بیمارداری به سال 1011 هجری قمری برمیگردد که مربوط به پرداخت مواجب و حقوق قاسم بیماردار است و در این مراسم از آن رونمایی شد.

سالم حسین‌زاده با بیان اینکه از میان اسناد پرستاران دارالشفای آستان قدس تعدادی از نفیس‌ترین و منحصربه‌فردترینِ آنها از نظر قدمت و کتابت با خط سیاق از دوره‌های صفویه، افشاریه و قاجاریه رونمایی شد، اظهار داشت: بر مبنای این اسناد، تعداد پرسنل دارالشفا از 5 نفر در سال 1011 هجری قمری دوارن شاه عباس اول صفوی، به 38 نفر در سال 1334 قمری دوران احمدشاه قاجار رسیده است.

منبع: کتابخانۀ آستان قدس