گزارش میراث- ویژه نامه نقد

نقدی کوتاه بر تصحیح انوار احمد بر تذکره انیس الاحباء

میراث مکتوب- با سلطۀ محمود غزنوی (حکـ : 389-421ق/999-1030م) بر سرزمین هند در سال 391ق/1001م، زبان فارسی وارد این سرزمین شد. طولی نکشید این زبان در این سرزمین رسمیت یافت و به زبان درباری مبدل شد. سلطان محمود، در جنگ‏ها - به ویژه در فتح کالنجر و قنوج و گشودن بتکده سومنات - فرخی، هزاردستان زبان فارسی را همراه خود برده بود که این امر به گفته نفیسی برای اولین بار، زمینه ساز آشنایی هندیان با زبان و ادب فارسی شد؛ انس و الفت هندوان با زبان و ادب فارسی در قرن 7 و 8 ق، با ظهور شاعران پارسی گویی همچون امیر خسرو دهلوی و حسن دهلوی - که سعدی هندوستان لقب گرفت - به اوج خود رسید.
مقالۀ « نقدی کوتاه بر تصحیح انوار احمد بر تذکره انیس الاحباء » نوشتۀ مروارید رفوگران؛ از مجموعه مقالات گزارش میراث – ویژه نقد متون است که به زودی فایل نهایی آن روی سایت قرار خواهد گرفت.


برای بهره گیری از مقاله کامل روی «دریافت فایل» کلیک کنید.
دريافت فايل