نشست «نقش‌برجسته‌های کاغذی» برگزار می‌شود

میراث مکتوب- نشست پژوهشی «نقش‌برجسته‌های کاغذی» با هدف شناخت تاریخچه و آثار هنر ناخنی در زمینۀ نقاشی و خوش‌نویسی و با تمرکز بر آثار ناخنی گنجینۀ کتابخانه و موزۀ ملک در این موقوفه برگزار می‌شود.

دکتر شیوا میهن، دانش‌آموخته ایران‌شناسی از دانشگاه کمبریج انگلستان و مسوول بخش هنرهای اسلامی موزه دانشگاه هاروارد در این نشست پژوهشی سخنرانی خواهد کرد.

هنر ناخنی، از شاخه‌های جذاب هنر سنتی به شمار می‌آید که هنرمندان در زمینه‌های خوش‌نویسی و نقاشی با بهره‌گیری از انگشتان و ناخن‌های دست، آثاری جذاب و شگفت‌انگیز روی کاغذ می‌آفرینند.

نشست «نقش‌برجسته‌های کاغذی» روز دوشنبه 16 دی 1398 از ساعت 14 در ساختمان کتابخانه و موزۀ ملک در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی میدان امام خمینی (ره)، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد (میدان مشق) برپا می‌شود.