شمارۀ 23 مجلۀ «ادب فارسی»

میراث مکتوب- شمارۀ 23 مجلۀ «ادب فارسی» («مجلۀ دانشکدۀ ادبیات تهران» سابق)، (ویژۀ بهار و تابستان 1398) منتشر شد.

در این شماره 13 مقاله به چاپ رسیده است که عبارتند از:

نگاهی به نقد خودپالایشی عرفا و بی‌التزامی به شرع / نجف جوکار؛ حسین زنده بودی

پیشینۀ تاریخی و تحلیلیِ بحث دربارۀ انواع ادبی تا پایان قرن هفتم / محمدرضا ترکی؛ آسیه فرحی یزدی؛ روح الله هادی

تبیینی ساخت‌گرا از تباین نیروانا و فنا / بهزاد برهان؛ علیرضا حاجیان نژاد

تلقّی کلامی شاعران پارسی‌گو از واژۀ قرآنی «قلم» / مصطفی موسوی؛ وحید نعمانی

جلوه‌هایی از رمانتیسم در شعر خاقانی / نرگس اسکویی

ابیات شاهنامه در خلق الانسان نیشابوری (پیش از 521ق) / جواد بشری

سنت خاتمه‌سرایی در منظومه‌های فارسی و ساختار و محتوای آن (تا قرن هفتم) / مهدی دهرامی

خُشنی یا خنثی؟ تصحیح بیت‌هایی از دیوان خاقانی / مجید منصوری

تصحیح چند تصحیف و تحریف در دیوان خاقانی شروانی / زهرا نصیری شیراز؛ نصرالله امامی؛ سجاد دهقان

پهلوان در شبستان؛ تأملی در باب «گوشهنشینی جنگجو» و نمونۀ آن در حماسۀ ایرانی / علیرضا اسماعیل پور

ضرورت توجّه به صبغۀ روایی در تصحیح و فهم اشعار خاقانی / امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی

دیالکتیک شعر قدسی و شهود معنا در اندیشۀ بیدل دهلوی / مجید آزادبخت؛ حسنعلی پورمند؛ مینا محمدی‌وکیل

مقایسۀ ساختاری معارف العوارف، اثر عبدالرّحمنِ بُزغُش شیرازی با ترجمۀ عوارف‌المعارف، اثر ابومنصورِ عبدالمؤمن اصفهانی / فروغ فرجام؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ سیده مریم روضاتیان

یادآور می‌شود مجلۀ «ادب فارسی» دوفصلنامه‌ای علمی پژوهشی است که به مدیرمسئولی غلامحسین کریمی دوستان و سردبیری محمدرضا ترکی از سوی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران منتشر می‌شود.

برای دسترسی به متن کامل مقالات شمارۀ 23 دوفصلنامۀ ادب فارسی می‌توانید اینجا کلیک کنید.