شب علی بلوکباشی برگزار می‌شود

میراث مکتوب- نشریۀ بخارا با همکاری دفتر پژوهش‌های فرهنگی، مرکز دایرة ‌المعارف بزرگ اسلامی، نشر گل‌آذین و خانۀ اندیشمندان علوم انسانی شبی برای علی بلوکباشی برگزار می‌کند.

در این مراسم نوش‌آفرین انصاری، کاظم موسوی بجنوردی، ناصر تکمیل‌همایون، ناصر فکوهی، نعمت‌الله فاضلی، پروین صدقیان و علی دهباشی سخنرانی می‌کنند.

شب علی بلوکباشی یکشنبه 22 دی‌ماه ساعت 17 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.

 علی بلوکباشی، از بنیانگذاران اصلی انسان‌شناسی ایران به شمار می‌آید و از ادارۀ فرهنگ عامه در پیش از انقلاب تا امروز بیش از نیم قرن است در این رشته فعال بوده است. او همچنین از استادان شناخته شده در زمینۀ مطالعات انسان‌شناسی است. وی تا کنون در حوزه‌هایی چون ایران‌شناسی، قوم‌نگاری، انسان‌شناسی و مردم‌شناسی و فرهنگ عامه، کتاب‌های بسیاری را تألیف و ترجمه کرده است و یکی از پر تلاش‌ترین چهره‌های این حوزه‌ها به حساب می‌آید.

از آخرین آثار او در زمینۀ انسان‌شناسی می‌توان به ترجمۀ کتاب «تاریخ انسان‌شناسی از آغاز تا امروز» اثر مشترک «توماس هیلنداریکسن» و «فین سپورت نپلسن» اشاره کرد. همچنین کتاب «در فرهنگ خود زیستن و به فرهنگ دیگری نگریستن» یکی از تألیف‌های ارزشمند اوست. دفتر پژوهش‌های فرهنگی، بسیاری از کتاب‌ها و مقالات او را تاکنون در مجموعه «از ایران چه می‌دانم؟» به زیر چاپ برده است.

خانۀ اندیشمندان در خیابان استاد نجات‌اللهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو واقع شده است.