مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر کرد:

تذکرۀ نشتر عشق، برگزیده اشعار عاشقانه بیش از هزار شاعر

میراث مکتوب- تذكرۀ نشترِ عشق اثر حسين قلى خان عظيم‌آبادى، متخلّص به «عاشقى» است. وی كه از آخرين قُلّه‌هاى استوار تذكره‌نويسى در شبه قاره محسوب مى‌شود از شيعيان اثنى عشرى است.

حسين قلى خان تأليف خود را با استفاده از سى و دو اثر، به عنوان مآخذ اصلى، در سال 1224 ق. آغاز کرد و در سال 1233 ق. به پايان بُرد. وى شرح احوال و برگزيدۀ اشعار عاشقانة هزار و چهارصد و سى و دو شاعر از شاعران متقدم تا معاصر خود را با نگاهى دقيق و با نثرى پاكيزه و آراسته در تذكره‌اش آورده است.
مصحّح، معتبرترين نسخه خطّى را به عنوان اساس انتخاب و با شش نسخة ديگر مقابله و تصحيح انتقادى كرده و اختلاف نسخه‌ها را در پاورقى نشان داده و در بخش تعليقات و اضافات توضيحات لازم را همراه با ذكر منابع و مآخذ متعدّد مربوط به شاعران نوشته است.

تذکرۀ نشتر عشق تألیف حسین قلی خان عظیم‌آبادی متخلص به عاشقی (سده سیزدهم هجری) با تصحیح و تعلیقات سیدکمال حاج سیدجوادی در 4 مجلد به چاپ رسیده و بهای دوره آن 80000 تومان است.