دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره

میراث مکتوب- فرهنگستان زبان و ادب فارسی جلد پنجم «دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره» را به چاپ رساند.

جلد نخست این دانشنامه، که به بررسی نفوذ زبان و ادبیات فارسی در شبه‌قاره هند می‌پردازد در سال ۱۳۸۴ منتشر شده بود و اکنون جلد پنجم آن که ویژۀ مداخل حروف «ش» تا «ع» (از «شجاع الدوله» تا «عبدالحق محدث دهلوی») است، به همت پژوهشگران گروه شبه‌قاره در فرهنگستان منتشر شده است.

گذشته از محمدرضا نصیری (مدیر گروه) و مینا حفیظی (معاون)، همکاران تألیف و ویرایش دانشنامه، کسانی چون محمد افشین‌وفایی، علی بهرامیان، مهدی رحیم‌پور، محمدرضا عدلی، نسیم عظیمی‌پور، علی غلامی، مسعود فریامنش و مهدی فیروزیان هستند. تعداد زیادی از محققان ایرانی و خارجی هم در تألیف این جلد همکاری کرده‌اند که از میان آنها می‌توان به استادان طراز اول ادبیات فارسی در شبه‌قاره از جمله عارف نوشاهی (پاکستان) چندر شیکهر (هند) و آزرمیدخت صفوی (هند) اشاره کرد.

از میان بیش از دویست مقالۀ علمی جلد پنجم می‌توان از مقالات مهم «شرفنامۀ مَنیَری»، «شطّاریه»، «شیخ اشراق»، «شیعه»، «صائب تبریزی»، «صهبایی»، «طالب آملی»، «طبقات ناصری»، «طوطی‌نامه»، «ظهوری ترشیزی»، «عارف ایگی» و «عبدالباقی نهاوندی» نام برد.