اعطای گواهینامۀ کارگاه آموزشی «تصحیح متون پزشکی»

میراث مکتوب- آخرین جلسه از کارگاه آموزشی «تصحیح نسخ خطی فارسی و عربی با تکیه بر متون پزشکی و پیراپزشکی» با تدریس استاد دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

در پایان دهمین و آخرین جلسه در روز شنبه 14 دی‌ماه ۱۳۹۸، گواهینامۀ شرکت در این کارگاه آموزشی توسط دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسه، و دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، به شرکت‌کنندگان در این دوره اعطا کردند.