تصحیح و انتشار شرحی بر اخلاق ناصری

میراث مکتوب- کتاب توضیح الاخلاق عبدالله قطب شاهی با تصحیح میرزا شبیرعلی شیرازی توسط انتشارات لؤلؤ پرنترس ایند گرافکس در حیدرآباد هندوستان منتشر شد.

ابن خاتون عاملی (زنده در 1068ق) به فرمان سلطان محمّد قطب شاه، از پادشاهان دکن، کتاب «اخلاق ناصری»، تألیف خواجه نصیرالدین طوسی، را به نثری ساده و عام فهم تحریر نمود.  

علامه شمس‌الدین محمد بن سدیدالدین علی بن خاتون عاملی عیناثی (زنده در 1068ق.) به فرمان سلطان محمد قطب شاه، کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی را به نثری ساده و عام فهم تحریر کرد و آن را به توضیح الاخلاق عبدالله قطب شاهی موسوم ساخت.

موضوع این کتاب حکمت عملی و مشتمل بر سه مقالۀ تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و قانون سلوک، و سیاست مُدُن است.

گفتنی است اثر انتشار یافته رسالۀ دکتری میرزا شبیرعلی شیرازی بوده است که در سال 2016 به راهنمایی پروفسور احسان کریم برق در گروه عربی-فارسی دانشگاه کلکتّه در هندوستان دفاع شده بود.

متن کامل رسالۀ دکتری از اینجا قابل دریافت است.