تدوین جلد ششم فهرست کتاب های فارسی چاپ شده

ميراث مكتوب - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس با توجه به لزوم آگاهی مترجمان و ناشران از عناوین کتابهای فارسی شده از سال 1364 طرح گسترده ای را در زمینه تدوین فهرست کتابهای فارسی شده در دو ساختار جداگانه دنبال کرده است: الف) فرهنگ مترجمان فارسی که متضمن ترجمه های فارسی از نخستین قرون ایران دوره اسلامی تا پایان عصر قاجار 1320 ق. است. ب) فهرست کتابهای فارسی شدۀ چاپی که دربردارندۀ کتابهای فارسی شدۀ چاپی از اوان چاپ و نشرتا سال 1370 است. این فهرست حدود بیست و پنج هزار مدخل را در همۀ موضوعات از زبانهای مختلف شامل می شود.
درباره روش جمع آوری اطلاعات باید گفت، تدوین این فهرست، ابتدا در سال 1365 به صورت طرحی از سوی بنیاد پژوهشهای اسلامی مطرح شد. در مرحله نخست، کتابشناسان و کتابداران این بنیاد وظیفۀ جمع آوری و یادداشت برداری اطلاعات کتابشناختی کتابهای ترجمه شده را از آغاز صنعت چاپ تا پایان سال 136 زیر نظر دکتر رحمت الله فتاحی و حسین خیامی مدیر وقت کتابخانه بنیاد به عهده گرفتند. حاصل کار این گروه که شامل فهرست کتابهای فارسی شده تا پایان 1366 بود، در اواخر سال 1370 آماده نشر شد؛ اما پس از بررسی کار، بنیاد بر آن شد تا از یک سو ساخت اسلوب آن را دگرگون سازد و از سوی دیگر تعدادی از افتادگیها، کاستیها و کمبودهای آن را مرتفع سازد. به این منظور حدود سه هزار اثر فارسی شده دیگر نیز به همراه چاپ ها و نشرهای مکرّر آثار فارسی شده و پاره ای از ترجمه های ناشناخته متون مربوط به همان دوره زمانی یاد شده به کار افزوده شد. آنگاه برای آنکه محدودۀ کار تا پایان سال 1370 را دربر بگیرد، گروهی به شناسایی کتابهای فارسی شده آن سالها پرداختند. در این مرحله همه مدخل های ارائه شده قبلی و جدید مجدداً در مخزن اصلی کتابخانۀ آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه فردوسی، برخی از کتابخانه های تهران و چندین کتابخانه معتبر شخصی رویت شد و اطلاعات کتابشناختی و کتابشناسی آنها بر مبنای رویت و استفاده از منابع معتبر به کمال رسید.
شیوۀ تنظیم فهرست بنا بر ضرورت و سهولتِ کار مححقان، مترجمان، ناشران و کتابداران به ترتیب نام خانوادگی مؤلفان و نویسندگان بنا نهاده شده است.
این دوره که کتابهای فارسی شده چاپی از آغاز تا سال 1370 را شامل می شود، دارای چهار مجلد است. جلد اول شامل آـ خ، جلد دوم د ـ ک، جلد سوم ک ـ ی، و جلد چهار نمایه. تهیه و تنظیم این دوره را موسی الرضا باشتنی، مهین فضائلی جوان، و عباس کیهانفر زیر نظر محسن ناجی نصرآبادی به عهده داشته اند. اکنون پس از وقفه ای سه مجلد دیگر آن نیز به چاپ رسیده که فهرست کتابهای فارسی شده 1383 ـ 1371 را در بردارد. جلد چهارم ش ـ ک، جلد پنجم گ ـ م، جلد ششم ن ـ ی. پژوهش و تدوین جلدهای آخر را فرشته ناصری، مهین فضائلی جوان، محمدکریم رحمانی فر و حمزه کاهانی زیر نظر سیدمحسن ناجی نصرآبادی به عهده داشته اند.
فهرست کتاب های فارسی چاپ شده زیر نظر محسن ناجی نصرآبادی؛ مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی؛ چاپ اول: 1391؛ قطع وزیری

معرفی کتاب از زکیه بیاتافزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.