شمارۀ 178 فصلنامۀ «آینۀ پژوهش»

میراث مکتوب- صد و هفتاد و هشتمین شمارۀ فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی «آینۀ پژوهش» با 10 مقاله و به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ویژه پاییز 98 منتشر شد.

آغازین مطلب این شماره به «نبی نامه؛ منظومه‌ای بلند از سدۀ نهم قمری» اختصاص دارد. امید سروری در این مقاله به معرفی این منظومه پرداخته است.

در ادامه هفدهمین شماره از مجموعه مقالات نسخه‌خوانی آمده که در آن رسول جعفریان متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است.

«معمای آئیلیا / ایلیا در سال‌های آغازین دورۀ اسلامی» نوشتۀ دیوید یاکوبسون با ترجمۀ احمد احمدی، سومین مقاله این نشریه است. این مقاله تعمقی است در سیر تحول جایگاه شهر اورشلیم در جهان اسلام با استناد به کتیبه‌های موجود در قبة الصخره و نخستین سکه‌های باقی‌مانده از دوره اسلامی.

«زمینه‌ها و زمان‌ها در آثار عبدالعزیز الدوری» مقالۀ بعدی این شماره است. با توجه به نقش مهم عبدالعزیز الدوری در ایجاد رویکردهای جدید در نگرش به تاریخ اسلام و نیاز به توجه به جنبه‌های مختلف تاریخ‌پژوهی وی مقاله‌ای در ارتباط با روش مطالعات تاریخی عبدالعزیز الدوری از وجیه کوثرانی، که خود از تاریخ پژوهان برجسته است، توسط عباس بصیری به فارسی ترجمه و چاپ شده است.

«پابرگ 17» نوشتۀ جواد بشری یکی از سلسله نوشتارهایی است که بر یافته‌های تاریخ ادبیاتی، متن‌شناسی و نسخه‌شناسی تمرکز دارد و در آن برخی منابع معرفی شده است.

«روش‌شناسی شرح و ترجمۀ فارسی شرف‌الدین یزدی (قرن نهم) بر برده بوصیری» نوشتۀ علی‌اکبر فراتی، نیز در پی پاسخ به این پرسش است که شرف‌الدین علی یزدی، دانشمند قرن نهم هجری، در یکی از شرح‌های کامل و ارزشمند بر قصیده برده شرف‌الدین بوصیری (درگذشته 696 ه)، از چه روش و شیوه هایی بهره برده است؟

«زان نازنینْ پیاله دْلخواه» نوشتۀ جویا جهانبخش هفتمین مقاله است و جهانبخش در آن با هدف معرفی کتاب کتاب زنده باد زبان (سه سال در میان تاجیکان)، که شامل خاطرات فرهنگی، یادداشت‌ها، برداشت‌ها و تحریر سخنرانی‌ها حسن قریبی در طول سه سال مأموریت وی در تاجیکستان است، توجه خوانندگان را به بخش‌هایی از محتوای کتاب جلب می‌نماید.

مقالۀ «مصحف‌شناسی قرآن (5)» نوشتۀ مرتضی کریمی‌نیا، با عنوان فرعی «حدادی طبری آملی و کتابت قرآن در خانقاه ابوالعباس قصاب آملی در شهر آمل مورخ 687 هجری قمری» به معرفی نسخه‌ای از قرآن می‌پردازد.

«نقد ترجمه و توضیح قرآن به قلم بهاء الدین خرمشاهی» از شهاب رویانیان نیز با ارائۀ شاهد مثال‌هایی از متن قرآن کریم، ترجمه، توضیحات و واژه نامه از بهاءالدین خرمشاهی، آن را در بوتۀ نقد و بررسی قرار داده است.

«کتاب‌شناسی نزار قبانی در ایران» از محمد رضا ابن الرسول و سحر جمشیدی که مشتمل بر معرفی تمامی آثارِ ایرانیِ مرتبط با این شاعر و تحلیلی توصیفی، آماری، ساختاری و محتوایی از این آثار است، مقالۀ پایانی شمارۀ 178 فصلنامۀ «آینۀ پژوهش» است.

«آینۀ پژوهش» دوماهنامۀ نقد کتاب، کتابشناسی و اطلاع‌رسانی در حوزه فرهنگ اسلامی است که به صاحب‌امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مدیرمسئولی محمدتقی سبحانی و سردبیری محمدعلی مهدوی‌راد منتشر می‌شود.