دکتر احسان اشراقی درگذشت

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، دکتر احسان اشراقی مصصح، مؤلف، پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه تهران درگذشت.

احسان اشراقي در سال 1307 در قزوين به دنيا آمد. وی دورۀ كارشناسي رشتۀ تاريخ و جغرافيا را در سال 1328، دورۀ كارشناسي ارشد را در رشتۀ تاريخ و علوم اجتماعي در سال 1341 و دورۀ دكتراي رشتۀ تاريخ را در سال 1348 در دانشگاه تهران پشت سر گذاشت.

وی به مدت 50 سال در مراكز دانشگاهي و مؤسسات آموزش عالی به تدریس و پژوهش پرداخت و در این مدت 20 سال مديريت گروه آموزشی تاريخ دانشگاه تهران را به عهده داشت.

از مرحوم دکتر اشراقی که عضو پيوستۀ فرهنگستان علوم بود آثاری مانند «بيهقي تصويرگر زمان»، «تاريخ جهان‌آراي عباسي»، «خلاصة التواريخ»، بیش از 50 مقاله و چندین ترجمه از زبان‌های انگلیسی و فرانسوی به جای مانده است.

آخرین اثر ایشان تصحیح «افضل التواریخ» بوده که به تازگی توسط مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.

اعضای این مؤسسۀ ضمن تسلیت درگذشت این استاد گرانقدر، از خداوند منان برای خانواده مرحوم استاد اشراقی صبر و شکیبایی مسئلت دارند.