گزارش میراث- ویژه نامه نقد

سفینه شمس حاجـی

میراث مکتوب- سفینۀ شمس حاجی یکی از سفینه‏های مهمی است که تا به حال منتشر نشده بود و به همت میلاد عظیمی، منتشر شد. در ادامه نگاهی می‏اندازیم به نسخۀ منتشرۀ این سفینه.
در ابتدا فهرست شعرای موجود و مصراع اول شعرشان آمده و در ادامه، 103صفحه مقدمه و 105 صفحه پیوست بر این کتاب نوشته،که هر دو سودمند است و از نوع توضیح واضحات و تکرار مکررات نیست. عموماً حاوی مطالب تازه و حاصل کار دقیق در این زمینه است. به عنوان نمونه در مقدمه، بخشی که به بررسی ساختار جنگ‏ها و... پرداخته‏، حاوی اطلاعاتی سودمند و درجۀ اول در این حوزه است.
مقالۀ « درباره چاپ کتاب « سفینۀ شمس حاجـی» » نوشتۀ محمدرضا ضیاء؛ از مجموعه مقالات گزارش میراث – ویژه نقد متون است که به زودی فایل نهایی آن روی سایت قرار خواهد گرفت.


برای بهره گیری از مقاله کامل روی «دریافت فایل» کلیک کنید.دريافت فايل