نقش مؤثر مرحوم دکتر اشراقی در ترویج دانش تاریخ

میراث مکتوب- دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در پی درگذشت دکتر احسان اشراقی، استاد برجستۀ تاریخ دانشگاه تهران، یادداشت کوتاهی در وصف ایشان و تسلیت به بازماندگان نوشته است که آن را در ادامه می‌خوانید.

درگذشت شیخ المورخین دکتر احسان اشراقی را به خانواده ايشان به ویژه فرزند خلف صالحشان امین اشراقی و به جامعۀ دانشگاهی و اهل فرهنگ تسلیت عرض می‌کنم. خدمات علمی، آثار قلمی و تحقیقات ارزندۀ ایشان گواه روشنی است بر نقش مؤثری که در ترویج دانش تاریخ و جغرافیای تاریخی داشتند.

دکتر اشراقی، آموزگار تاریخ بود و خود شاگرد بزرگانی چون عباس اقبال آشتیانی. در طول بیش از ۷۰ سال شاگردان بسیاری را تربیت کرد. استاد برجستۀ تاریخ عهد صفوی و مدرس و متخصص جغرافیای تاریخی بود و همواره افسوس می‌خورد که به این مبحث کمتر پرداخته شده و باید پژوهشگران به این موضوع توجه بیشتری کنند.

مؤسسۀ میراث مکتوب در سال‌های اخیر جلد دوم کتاب افضل ‌التواریخ را که مربوط به شرح احوال و زندگانی شاه طهماسب صفوی است به تصحیح ایشان متعهد به چاپ شد و خوشبختانه آذرماه به زیور طبع آراسته گردید و شادمانی ایشان را فراهم کرد.

ایشان از مفاخر شهر تاریخی قزوین بودند. سالها پیش تجارب الامم ترجمۀ حمدالله مستوفی را تصحیح کرده بودند که مفقود شد و همواره آرزو می‌کردند روزی زحمات ایشان به بار نشیند و این کتاب یافت و منتشر گردد. وی به دانشمند همشهری خود حمدالله مستوفی عشق می‌ورزید و ریاست علمی همایش میراث علمی حمدالله مستوفی، که قرار است اسفندماه امسال با همکاری مؤسسۀ میراث مکتوب در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین برگزار شود، مزین به نام ایشان بود.

دکتر احسان اشراقی استادی فروتن، خوش‌خلق، مؤدب و شاگرد‌پرور بودند و برغم کهولت سن مشتاقانه درکلاس درس حاضر می‌شدند و دانشجویان را بهره‌مند می‌ساختند.    

درگذشت ایشان که سرآمد استادان تاریخ دانشگاه تهران بود ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است. از خداوند متعال می‌خواهم این استاد خدوم و زحمت‌کش را مشمول رحمت و غفران خود قرار دهد و به فرزند عزیز و همسر داغدارش صبر و بردباری عنایت فرماید.