هفتاد و هفتمین نشست ماهانۀ میراث مکتوب (بخش نخست)

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، امروز چهارشنبه، 25 دی‌ماه 1398، هفتاد و هفتمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، با حضور جمعی از اساتید و دوستداران فرهنگ ایران‌زمین، در سالن کتابخانۀ این مؤسسه برگزار شد.

در این جلسه دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ میراث مکتوب پس از خوشامدگویی به حاضران و تسلیت به مناسبت رویدادهای اندوهبار روزهای اخیر، به ویژه درگذشت استاد دکتر احسان اشراقی، به معرفی میهمانان و ارائۀ گزارشی از فعالیت‌های ماه گذشتۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب پرداخت.

در ادامه دکتر منصور صفت‌گل، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به بیان مطالبی دربارۀ جایگاه علمی مرحوم دکتر اشراقی پرداخت و علی‌اصغر محمدخانی، معاون فرهنگی مؤسسۀ شهر کتاب توضیحاتی دربارۀ نهمین دورۀ جایزه دکتر فتح‌الله مجتبایی ارائه کرد.

معرفی ضمیمۀ شمارۀ 12 مجلۀ گزارش میراث توسط دکتر علی‌اشرف صادقی، معرفی تصحیحی که خانم زینب کریمیان از تحریر مخروطات خواجه نصیرالدین طوسی در قالب رسالۀ دکترای خود انجام داده توسط دکتر حسین معصومی همدانی، توضیح دکتر مهدی محقق دربارۀ فرهنگ فصیحی، توضیحات ناصر میرباقری، مدیر انتشارات فرهنگ و هنر گویا و دکتر علی‌اصغر قاسمی، مدیر خانۀ اندیشمندان علوم انسانی دربارۀ فعالیت‌های مجموعه‌های متبوع خود، بخش‌های دیگر این نشست بودند.

پایان‌بخش این نشست نیز شعرخوانی هومن یوسفدهی و آوازخوانی بود.

همسر دکتر توفیق سبحانی، دکتر توفیق سبحانی، محمدعلی سیفی، مهندس محمدرضا سحاب همسر دکتر توفیق سبحانی، دکتر توفیق سبحانی، محمدعلی سیفی، مهندس محمدرضا سحاب
دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، دکتر محمدرضا قلیچ‌خانی، دکتر مجدالدین کیوانی، دکتر محمود جعفری دهقی دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، دکتر محمدرضا قلیچ‌خانی، دکتر مجدالدین کیوانی، دکتر محمود جعفری دهقی
بهنام وادانی، دکتر مجدالدین کیوانی، دکتر عباسیان، دکتر محمدرضا قلیچ‌خانی بهنام وادانی، دکتر مجدالدین کیوانی، دکتر عباسیان، دکتر محمدرضا قلیچ‌خانی
علی‌اصغر قاسمی (مدیرعامل خانۀ اندیشمندان علوم انسانی)، دکتر مالک شجاعی جشوقانی علی‌اصغر قاسمی (مدیرعامل خانۀ اندیشمندان علوم انسانی)، دکتر مالک شجاعی جشوقانی
دکتر مهدی محقق، دکتر علی‌اشرف صادقی، نظام‌لدین زاهدی (سفیر تاجیکستان)، دکتر سیفی دکتر مهدی محقق، دکتر علی‌اشرف صادقی، نظام‌لدین زاهدی (سفیر تاجیکستان)، دکتر سیفی
مهندس محمدرضا سحاب، دکتر محمود جعفری دهقی مهندس محمدرضا سحاب، دکتر محمود جعفری دهقی
ناصر میرباقری (مدیر انتشارات فرهنگ و هنر گویا)، دکتر توفیق سبحانی ناصر میرباقری (مدیر انتشارات فرهنگ و هنر گویا)، دکتر توفیق سبحانی
دکتر باقرعلی عادلفر، دکتر منصور صفت‌گل دکتر باقرعلی عادلفر، دکتر منصور صفت‌گل
حسن انوشه، خانم رسولی (همسر ایشان) حسن انوشه، خانم رسولی (همسر ایشان)
سید علی آل‌داوود، استاد احمد سمیعی گیلانی سید علی آل‌داوود، استاد احمد سمیعی گیلانی
دکتر مهدخت معین و فرزند ایشان دکتر مهدخت معین و فرزند ایشان
محمد باهر، دکتر سیدسعید میرمحمدصادق محمد باهر، دکتر سیدسعید میرمحمدصادق
امیر اکباتانی، اسفندیار معتمدی، دکتر عبدالحسین بصیره امیر اکباتانی، اسفندیار معتمدی، دکتر عبدالحسین بصیره
بهنام وادانی، دکتر مجدالدین کیوانی، دکتر عباسیان، دکتر محمدرضا قلیچ‌خانی، آقای ملک‌زاد بهنام وادانی، دکتر مجدالدین کیوانی، دکتر عباسیان، دکتر محمدرضا قلیچ‌خانی، آقای ملک‌زاد
دکتر علی‌اشرف صادقی، نظام الدین زاهدی (سفیر جمهوری تاجیکستان) دکتر علی‌اشرف صادقی، نظام الدین زاهدی (سفیر جمهوری تاجیکستان)
دکتر نجفقلی حبیبی، دکتر محمدعلی آذرشب، علی‌اصغر قاسمی (مدیرعامل خانۀ اندیشمندان علوم انسانی) دکتر نجفقلی حبیبی، دکتر محمدعلی آذرشب، علی‌اصغر قاسمی (مدیرعامل خانۀ اندیشمندان علوم انسانی)
دکتر منصور صفت‌گل، عمادالدین شیخ الحکمایی دکتر منصور صفت‌گل، عمادالدین شیخ الحکمایی
علی‌اصغر محمدخانی علی‌اصغر محمدخانی
کیانوش میرجعفری، غلامرضا رضایی کیانوش میرجعفری، غلامرضا رضایی