هفتاد و هفتمین نشست ماهانۀ میراث مکتوب (بخش دوم)

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، امروز چهارشنبه، 25 دی‌ماه 1398، هفتاد و هفتمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، با حضور جمعی از اساتید و دوستداران فرهنگ ایران‌زمین، در سالن کتابخانۀ این مؤسسه برگزار شد.

در این جلسه دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ میراث مکتوب پس از خوشامدگویی به حاضران و تسلیت به مناسبت رویدادهای اندوهبار روزهای اخیر، به ویژه درگذشت استاد دکتر احسان اشراقی، به معرفی میهمانان و ارائۀ گزارشی از فعالیت‌های ماه گذشتۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب پرداخت.

در ادامه دکتر منصور صفت‌گل، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به بیان مطالبی دربارۀ جایگاه علمی مرحوم دکتر اشراقی پرداخت و علی‌اصغر محمدخانی، معاون فرهنگی مؤسسۀ شهر کتاب توضیحاتی دربارۀ نهمین دورۀ جایزه دکتر فتح‌الله مجتبایی ارائه کرد.

معرفی ضمیمۀ شمارۀ 12 مجلۀ گزارش میراث توسط دکتر علی‌اشرف صادقی، معرفی تصحیحی که خانم زینب کریمیان از تحریر مخروطات خواجه نصیرالدین طوسی در قالب رسالۀ دکترای خود انجام داده توسط دکتر حسین معصومی همدانی، توضیح دکتر مهدی محقق دربارۀ فرهنگ فصیحی، توضیحات ناصر میرباقری، مدیر انتشارات فرهنگ و هنر گویا و دکتر علی‌اصغر قاسمی، مدیر خانۀ اندیشمندان علوم انسانی دربارۀ فعالیت‌های مجموعه‌های متبوع خود، بخش‌های دیگر این نشست بودند.

پایان‌بخش این نشست نیز شعرخوانی هومن یوسفدهی و آوازخوانی بود.

دکتر حسین معصومی همدانی دکتر حسین معصومی همدانی
دکتر حمیده چوبک دکتر حمیده چوبک
ناصر میرباقری (مدیر انتشارات فرهنگ و هنر گویا) ناصر میرباقری (مدیر انتشارات فرهنگ و هنر گویا)
دکتر علی‌اشرف صادقی، نظام الدین زاهدی (سفیر جمهوری تاجیکستان) دکتر علی‌اشرف صادقی، نظام الدین زاهدی (سفیر جمهوری تاجیکستان)
هومن یوسفدهی هومن یوسفدهی
دکتر مرتضی رضوانفر، دکتر محمدرضا ابویی مهریزی، محمد باهر دکتر مرتضی رضوانفر، دکتر محمدرضا ابویی مهریزی، محمد باهر
دکتر محمدعلی آذرشب، علی‌اصغر قاسمی دکتر محمدعلی آذرشب، علی‌اصغر قاسمی
سید علی آل‌داوود، استاد احمد سمیعی گیلانی، جعفرشجاع کیهانی سید علی آل‌داوود، استاد احمد سمیعی گیلانی، جعفرشجاع کیهانی
امیر اکباتانی، اسفندیار معتمدی، دکتر عبدالحسین بصیره، احمد اشرفی‌زاده امیر اکباتانی، اسفندیار معتمدی، دکتر عبدالحسین بصیره، احمد اشرفی‌زاده
منصور صفت‌گل، عمادالدین شیخ الحکمایی منصور صفت‌گل، عمادالدین شیخ الحکمایی
فاطمه قاضیها، دکتر فریبا افکاری فاطمه قاضیها، دکتر فریبا افکاری
دکتر مجدالدین کیوانی، دکتر مهدی محقق دکتر مجدالدین کیوانی، دکتر مهدی محقق
محمدعلی سیفی، مهندس محمدرضا سحاب محمدعلی سیفی، مهندس محمدرضا سحاب
استاد محمد روشن استاد محمد روشن
دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، دکتر نجفقلی حبیبی دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، دکتر نجفقلی حبیبی