شمارۀ 13 فصلنامۀ «مطالعات ادبی متون اسلامی»

میراث مکتوب- سیزدهمین شمارۀ فصلنامه علمی ـ تخصصی «مطالعات ادبی متون اسلامی»، ویژۀ بهار ۱۳۹۸، چاپ و منتشر شد.

مقالات به چاپ رسیده در این شماره عبارتند از:

«تحلیل گفتمان داستان گرگ یوسف(ع) بر اساس رویکرد فرکلاف» / سیداسماعیل حسینی اجداد، فاطمه سیرتی مهر

«بررسی نقش ضرب‌المثل‌ها در فهم و زیباسازی تعابیر نهج‌البلاغه» / مریم توکل‌نیا، علی‌محمد میرجلیلی

«سبک‌شناسی سطح ترکیبی دعای عرفه» / نفیسه حاجی رجبی، حسن عبداللّهی

«واکاوی نظریۀ "اصل معنایی" در معجم المقاییس اللغه ابن فارس و التحقیق فی کلمات القرآن الکریم مصطفوی (بررسی کاربردی برخی واژگان قرآنی)» / مصطفی عباسی‌مقدم، مرتضی سازجینی و سیدمحمد موسوی

«واکاوی تحلیلی بینامتنیّت سورۀ یوسف در تخلّص‌های شعری محمدیوسف کلهر کرمانشاهی» / محمدحسن امرایی، علی سهامی

«بررسی شبکۀ معنایی "حبّ" در پرتو واژگان جانشین و متقابل در قرآن» / فاطمه قربانی لاکتراشانی، ابراهیم فلّاح

«انقلاب‌های ابداعی در مضامین انفجاری قرآن کریم: ۱- انقلاب معنایی» / یحیی علیزاده تیمورلویی

گفتنی است فصلنامۀ مطالعات ادبی متون اسلامی به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، مدیرمسئولی دکتر سیدعلیرضا واسعی و سردبیری دکتر سیدحسین سیدی منتشر می‌شود.

متن کامل مقالات این شماره از این فصلنامه از اینجا قابل دریافت است.