برنامه کلاس‌های آزاد مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

میراث مکتوب- مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران در ادامۀ برگزاری دوره‌های آزاد آموزشی، برنامۀ نیمسال دوم تحصیلی ۹۹ـ۹۸ را اعلام کرد.

برنامۀ هفتگی اعلام شده، بدین شرح است:

شنبه‌ها

شرح حکمة الاشراق / مدرس: بابک عالیخانی / ساعت: ۱۲-۹

پدیدارشناسی (بر اساس کتاب ایده‌ها، اثر ادموند هوسرل) / مدرس: محمد شفیعی / ساعت: ۱۸-۱۶

 

یکشنبه‌ها

عقل‌گرایی قرن هفدهم / مدرس: شهین اعوانی / ساعت: ۱۸-۱۶ (شروع کلاس از پنجم اسفند)

 

دوشنبه‌ها

شرح فصوص الحکم / مدرس: غلامرضا اعوانی / ساعت: ۱۱-۹

ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام / مدرس: غلامحسین ابراهیمی دینانی / ساعت: ۱۴-۱۲

تفسیر قرآن در حکمت متعالیه / مدرس: سید مصطفی محقق داماد / ساعت: ۱۶-۱۴

معرفت‌شناسی باور دینی / مدرس: غلامحسین جوادپور / ساعت: ۱۸- ۱۶

مقدمات زبان سریانی (بر اساس متون فلسفی) / مدرس: نیما جمالی / ساعت: ۱۸-۱۶

اخلاق زیستی / مدرس: امیرحسین خداپرست / ساعت: ۱۹-۱۷

 

سه‌شنبه‌ها

التوحید الفائق فی معرفه الخالق / مدرس: منوچهر صدوقی‌سها / ساعت: ۱۳-۱۱

تاریخ فلسفه (۴) / مدرس: محمد جواد اسماعیلی / ساعت: ۱۷-۱۵

شرح اشارات / مدرس: سید محمود یوسف ثانی / ساعت: ۱۸-۱۶

مسائل اساسی پدیدارشناسی هیدگر / مدرس: پرویز ضیا شهابی / ساعت: ۱۸-۱۶

 

چهارشنبه‌ها

علم و جامعه: مقدمه‌ای تاریخی بر معرفت‌شناسی اجتماعی / مدرس: محمدرضا اسمخانی / ساعت: ۱۷-۱۵

کتاب المحبه (از احیاء علوم الدین غزالی) / مدرس: اکبر ثبوت / ساعت: ۱۸-۱۶

 

درس شعبۀ قم مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

خوانش تأملات دکارت / مدرس: مهدی عبدالهی / یکشنبه‌ها، ساعت: ۲۰-۱۸