شمارۀ 134 مجلۀ «بخارا»

میراث مکتوب- شمارۀ زمستان مجلۀ «بخارا» با عکس روی جلد بهمن سرکاراتی (استاد زبان‌های باستانی ایران) منتشر شد.

شمارۀ ۱۳۴ مجلۀ «بخارا» که عکس روی جلد آن به بهمن سرکاراتی اختصاص دارد و از صبح دوشنبه (۳۰ دی‌ماه) در کتابفروشی‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

این شماره با چهار شعر از هوشنگ ابتهاج (ه‌. ا. سایه) با نام‌های «به کوشندگان قرن بیستم»، «به آیندگان!»، «مرگ در غربت» و «رؤیا در بیداری» همراه است.

بخش «نقد ادبی» این شماره از مجله با عنوان «خاقانی و محیط ادبی تبریز» را محمدرضا شفیعی کدکنی، «پژوهش در ایران باستان» با عنوان «خطر اشموغی» را نصرالله پورجوادی، «در متن و در حاشیه فرهنگ (۱)» را عبدالحسین آذرنگ، «تغییر جایگاه شاعران در تاریخ ادبیات (۱۲) فروغ فرخزاد» را مسعود جعفری‌جزی، «ادبیات جهان» با عنوان «در باب رسالت هنرمند/ آلبر کامو» را مینو مشیری، «زنی که کتاب می‌خواند ترسناک است (گفت‌وگو با داچا مارائینی)» را پریسا نظری نوشته است.

«دو دیدگاه» از عباس زریاب خویی و محمدعلی موحد، «آویزه‌ها (۵۲)» نوشتۀ میلاد عظیمی دیگر بخش‌های این شماره از «بخارا» است.

در بخارای زمستان همچنین «یادنامۀ دکتر بهمن سرکاراتی»، «سالشمار زندگی و آثار بهمن سرکاراتی»، «گزارش شب بهمن سرکاراتی» و مطالبی دیگر از ژاله آموزگار، علی‌اشرف صادقی، رحمان مشتاق‌مهر، سجاد آیدنلو، جواد رنجبر درخشی‌لر و ... دربارۀ بهمن سرکاراتی آمده است.

«در حواشی کتاب در ایران (۲۲)» نوشتۀ محمود آموزگار، «تصوف و سیاست در ترکیه» نوشتۀ نصرالله پورجوادی، «بررسی داستان امروز (۴): علی شروقی» نوشتۀ ترانه مسکوب و ... از دیگر عناوین این شماره از مجلۀ «بخارا» است.

شماره ۱۳۴ مجله «بخارا» در ۶۰۸ با قیمت ۵۵ هزار تومان منتشر شده است.