نشست «شعبده‌بازی در متون کهن ایرانی» برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، یکصد و پانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های متن‌پژوهی این مؤسسه با موضوع «شعبده‌بازی در متون کهن ایرانی» برگزار می‌شود.

شعبده‌بازی هنری است که بنیان آن بر دانش و فناوری نهاده شده و از این روی ابداع و به کار بستن فنون آن، موقوف هنرمندی و دانش‌ورزی همزمان است. ايران از ديرباز سرزمين علم و دانش بوده و به این خاطر است که قديم‌ترين كتاب‌هايى كه در جهان در زمينۀ شعبده‌بازى نوشته شده و در آن به شيوه‌هاى شعبده‌بازى و ابزارهاى آن پرداخته شده است، به زبان فارسى است. هم‌چنين قديم‌ترين وسيلۀ شعبده‌بازى در ايران ابداع شده و هم اكنون در موزۀ ايران باستان نگهدارى مى‌شود. هدف از شعبده‌بازى سرگرمى و تفريح بوده است و نويسندگان، ضمن تشریح فنون شعبده، اين نكته را در كتاب‌هاى خود یاد کرده‌اند. فنون یادشده هنوز هم در میان شعبده‌بازان کاربرد دارد.

در نشست «شعبده‌بازی در متون کهن ایرانی» دكتر محمدرضا توكلى صابری ضمن معرفی برخی کتاب‌های فارسی درباب شعبده، به شرح تاريخچۀ شعبده‌بازى در ايران و جهان می‌پردازد و بعضى ترفندهاى شعبده را، که در این کتاب‌ها شرح شده است، اجرا می‌کند و دربارۀ ابزار و وسايل آن سخن می‌گوید.

دکتر محمدرضا توکلی صابری فارغ‌التحصیل دانشکدۀ داروسازی دانشگاه تهران و دکترای شیمی پزشکی دانشگاه دومونفورت انگلستان و مؤلف و مترجم حدود چهل کتاب در زمینۀ پزشکی، داروسازی، علم، ادبیات و فلسفه است. فرهنگ داروسازی، فرهنگ طب سنتی، جهان فراطبیعی، چنین گویند طبیبان، گزیدۀ بهترین آثار جابر بن حیان در کیمیاگری، شش نظریه که جهان را تغییر داد، قوانین و نظریه‌های علمی، به ژنوم خوش آمدید، و سفر برگذشتنی (پابه‌پای ناصرخسرو بر جادۀ ابریشم) برخی از این آثار است.

نشست «شعبده‌بازی در متون کهن ایرانی» با سخنرانی دکتر توکلی صابری، روز دوشنبه، 7 بهمن‌ماه 1398، ساعت 15:30 تا 17 در کتابخانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به آدرس تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و ابوریحان، ساختمان فروردین، شمارۀ 1182، طبقۀ دوم برگزار می‌شود.