رونمایی از فهرست نسخه‌های خطی فارسی پاکستان

میراث مکتوب- صدمین نشست از سلسله نشست‌های متن‌پژوهی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به رونمایی از کتاب فهرست نسخه‌های خطی فارسی پاکستان اختصاص داشت.

این نشست روز چهارشنبه، 15 شهریورماه 1396 با سخنرانی مصطفی درایتی، دکتر عارف نوشاهی و سید عبدالرضا موسوی طبری در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

گفتنی است در این فهرست 8000 نسخه خطی فارسی موجود در کتابخانه‌های شخصی و دولتی در پاکستان معرفی شده است.

گزارش تصویری این نشست را می‌توانید در اینجا ببینید.