​کامل­ترین نسخه از «طوفان البکاء» منتشر شد

میراث مکتوب- از جمله موضوعاتِ فرهنگِ شیعی و متعاقباً یکی از رسالت‌های پژوهشگران حوزۀ تاریخ، احیاء متونِ مراثی ائمه اطهار(ع)، محسوب می­‌شود.

یکی از آثار فاخر در زمینۀ مرثیه‌­سرایی فارسی در رثای خاندان پیامبر(ص)، اثری متعلق به دورۀ قاجار تحت عنوان طُوفانُ البُکاء فِی مَقاتِلُ الشُهَداء، اثر ادیب و شاعر برجسته، میرزا محمدابراهیم بن محمدباقر جوهری (وفات 1253ق)، است.

طُوفان البُکاء ـ که سرایش آن به‌احتمال فراوان بین سال‌های 1245 الی 1247ق. پایان یافته است ـ برای نخستین بار به صورت خطی منتشر و سپس با ورود چاپ سربی و سنگی به ایران، در شمارگان گسترده منتشر شد. با توجه به انتشار این اثر در سال‌های مختلف تا پایانِ دوره پهلوی اول ـ که نشان‌گر خواستِ فزاینده از سوی مخاطبان است ـ تاکنون تلاشی برای احیاء علمی و تخصصی آن صورت نگرفته است و با وجود انتشار چندبارۀ این اثر از 1326 تا 1390ش، با ضعف‌هایی عمده و مکرر و صرفاً با نگاهی تجاری و فارغ از تخصص‌گرایی از سوی ناشرین همراه بوده است.

بر این اساس، مصطفی لعل شاطری برای نخستین بار با بررسی نسخه‌های خطی و چاپ سربی و سنگی موثقِ قابل دسترس، به ارائۀ متنی منسجم و کامل از طوفان البکاء پرداخته است. این اثر متشکل از دوازده مجلس است و در آن به مصائب پیامبر(ص)، حضرت زهرا(س) و امامان شیعه با تأکید بر امام حسین(ع) پرداخته شده است.

«طوفان البکاء فی مقاتل الشهداء» اثر میرزا محمدابراهیم بن محمدباقر جوهری، به کوشش مصطفی لعل شاطری و با پیشگفتار اولریش مارزلف و علی بوذری در قطع وزیری، (783 صفحه) به شمارگان 1000  و به قیمت 145 هزار تومان از سوی انتشارات مرندیز منتشر شده است.