نشست «شعبده‌بازی در متون کهن ایرانی»

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، یکصد و پانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های علمی این مؤسسه با موضوع «شعبده‌بازی در متون کهن ایرانی» امروز دوشنبه، 7 بهمن‌ماه 1398، در کتابخانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

در این نشست پس از ارائۀ توضیحاتی از سوی دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب دربارۀ شعبده و اهمیت بازشناختن شبه‌علم از علم،‌ دكتر محمدرضا توكلى صابری به سخنرانی پرداخت. وی ضمن معرفی برخی کتاب‌های فارسی درباب شعبده و ابزارهای آن، به شرح تاريخچۀ شعبده‌بازى در ايران و جهان پرداخت و بعضى ترفندهاى شعبده را، که در این کتاب‌ها شرح شده است، اجرا کرد.