تجلیل یونسکو از عطار و فارابی در سال 2020

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در تهران در نشست هم اندیشی حفاظت از اموال فرهنگی ملت‌ها و میراث جهانی که با حضور محمدجواد ظریف - وزیر امور خارجه کشورمان، اشرف بروجردی - رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و جمع کثیری از سفیران کشورها به همراه شخصیت‌ها و صاحبنظران فرهنگی در کتابخانه ملی برگزار شد به تشریح اثر گفت‌وگو در پایداری صلح جهانی پرداخت.

ایوبی با توصیف محمد جواد ظریف به عنوان پرچمدار بهار در این زمستان سخت که نماد حکمت ایرانی است از تلاش‌های اشرف بروجردی و همکارانشان برای برگزاری این نشست قدردانی کرد و افزود: این خوب است که در جهانی که عده‌ای بر طبل جنگ می‌کوبند برای گفت‌وگو و صلح دور هم جمع شده‌ایم که قطعا بی‌تاثیر نیست.

رییس کمیسیون ملی یونسکو ادامه داد: هفتاد سال پیش بعد از جنگ جهانی دوم، اندیشه‌ای زیبا رویید و بشر به دنبال آرمان شهر صلح و گفت‌وگو بود و با توجه به اینکه می‌دانست جنگ از ذهن بشر آغاز می‌شود، قصد داشت آیینه ذهن بشر را پاک کند.

ایوبی تصریح کرد: به همین دلیل در یونسکو گردهم آمدند تا ضمیر انسان را از خشونت پاک کند و اصالت‌ها، آیین‌ها و خویشتن آنها را به خودشان نشان دهند.

رییس کمیسیون ملی یونسکو تصریح کرد: این سازمان با ثبت میراث ملموس و غیرملموس قصد دارد یاد آوری کنند بشر خانواده‌ای بزرگ در جهان است و این آثار فرهنگی، میراث همه بشر است.

ایوبی با بیان اینکه زر و زور، ثروت و سرمایه نیست، عنوان کرد: داشته‌های فرهنگی، آیین‌ها و رنگ‌ها ثروت هستند که باید قدر این داشته‌ها را بدانیم.

وی بیان داشت: زور در بازو و زر در ترازو چالش برانگیز است و برای جهان تکثر و رقابت مورد بهره برداری قرار می‌گیرد اما جهان فرهنگ جهان جان، معنا و یگانگی است؛ در معانی اعداد جایگاهی ندارند زیرا جهان فرهنگ جهان جان و روح است اما تفرقه روی حیوانی است.

ایوبی با اشاره بر اینکه تخریب و تهدید بناهای فرهنگی میراث جراحت بر روح خانواده بشر است، گفت: به همین دلیل است زمانی که ارگ بم فرو می‌ریزد یا بغداد غارت می‌شود همه جهان عزادار می‌شود زیرا به گفته شیخ عطّار نیشابوری وقتی پر سیمرغ فرهنگ و هنر بر سرزمینی می‌افتد جوشش شور و عشق و میعادگاه همه انسان‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: روح بشر آینه‌ای است که باید آن را در باورها اصالت‌ها بجوید و پیام یونسکو همین است که فرهنگ و تاریخ اصالت هستند و باید داشته‌های خود را در فرهنگ و تاریخ باورهای خود بجوییم.

رییس کمیسیون ملی یونسکو با بیان اینکه هر سال در یونسکو دو رویداد در فهرست تجلیل قرار می‌دهیم، عنوان کرد: در دو سال 2018 و 2019 به نام شیخ اشراق سهروردی، شهید راه ادب و عرفان و عشق این تجلیل‌ها را برگزار کردیم که از نامداران دانشگاه جندی شاپور است.

به گفته ایوبی، 1750 سال پیش دانشگاه جندی شاپور با بیش از ‍‍‍پنج هزار دانشجو و ۵۰۰ عضو هیات علمی با منشور علمی در ایران فعالیت داشت یعنی 500 سال قبل تر از دانشگاه سوربن این دانشگاه ایرانی وجود داشت.

وی ادامه داد: از امسال همزمان با سال 2020 دو شخصیت برجسته ایران را گرامی می‌داریم نخست فارابی که با قزاقستان به صورت مشترک داریم و دیگری عطار نیشابوری است.

همچنین در این نشست سردیس "شهاب الدین سهروردی" با حضور محمد جواد ظریف، اشرف بروجردی و حجت الله ایوبی رونمایی شد که به گفته ایوبی پرتره مشخصی از این شخصیت برجسته ایرانی وجود نداشت و طراحی آن از روی تحقیقات صورت ‍‍پذیرفته که توسط یکی از هنرمندان ساخته شده است.