دورۀ «متن‌خوانی قانون ابن‌سینا» برگزار می‌شود

میراث مکتوب- به همت مؤسسۀ توسعۀ دانش و پژوهش ایران، دورۀ آموزش متن‌خوانی کتاب قانون ابن‌سینا با تدریس دکتر نجفقلی حبیبی، مصحح کتاب «القانون فی الطب» و همچنین مصحح «شرح مشکلات کتاب القانون» اثر فخر رازی، برگزار می‌شود.

کتاب اول قانون در سال ۹۷ به تصحیح حبیبی به زیور طبع آراسته گردیده است. این کتاب به چهار فن و هر فن به چند تعلیم تقسیم شده است. در دوره اول از آموزش متن‌خوانی کتاب قانون، تعلیم‌های اول، دوم و سوم از فن اول در طی یک نیم سال تحصیلی یعنی حدود چهار ماه تدریس می‌شود.

شایان ذکر است که تعلیم اول شامل تعریف طب و موضوعات مورد بحث در آن، تعلیم دوم به ارکان چهارگانه یعنی زمین، آب، هوا و آتش و تعلیم سوم به مزاج‌های چهارگانه می‌پردازد.

علاقه‌مندان برای ثبت نام می‌توانند از اینجا اقدام کنند و یا با شماره‌های ۶۶۹۴۴۵۵۷ و ۰۹۹۱۸۱۹۶۰۵۱ تماس بگیرند.